Danderyds kommun får SMHIs larmtjänst via SMS och e-post

Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken. - De kan då stänga porten i översvämningsskyddet och undvika båtskador, säger Helen Ivars produktansvarig på SMHI.

Danderyds kommun har byggt ett 500 m långt översvämningsskydd längs stranden vid Nora Strand. Detta för att förhindra översvämningar vid höga vattennivåer i Edsviken som är förbunden med Östersjön.

I översvämningsskyddet finns en port som används av båtklubben vid i- och upptagning av båtar. För att undvika skador på båtar som ligger förankrade i Nora strand måste porten vara stängd vid högt vattenstånd.

Meddelande vid risknivåer två dygn framåt

Danderyd efterfrågade därför en tjänst som meddelar berörda tjänstemän när vattenståndet förväntas nå nivåer då porten i översvämningsskyddet ska stängas.

– När 48-timmarsprognosen visar att havsvattenståndet kan nå en viss nivå, så skickas både sms och e-post till berörda tjänstemän i kommunen. De kan då stänga hamnporten och undvika båtskador, berättar produktansvarig Helen Ivars Grape.

Påverkas din verksamhet av havsvattenståndet?

Om din verksamhet påverkas när havsvattenståndet når vissa nivåer både låga och höga kan vi hjälpa dig att vara mer förberedd. Du bestämmer referensnivån och prognosperioden och vi levererar sms och mejl till berörda personer när risknivåerna förväntas nås.