Vattenföring

Den observerade vattenföringen, det vill säga rapporter om hur mycket vatten det rinner i Sveriges vattendrag är en viktig informationskälla till hydrologiska prognoser.

Runtom i landet finns cirka 230 mätstationer som mäter vattennivåerna i våra sjöar och vattendrag. Vattennivåerna räknas sedan om till flöde med hjälp av ett avbördningssamband.

Några av mätstationerna skickar dagligen information om vattenstånd till SMHI. De flesta stationerna rapporterar dock fortfarande månadsvis. Urvalet av stationer som skickar in information dagligen har gjorts så att de som är utvalda ska representera liknande vattendrag i samma region och även vara representativa som förvarning för hur flödet kan bli nedströms.

Ett urval av de dagligrapporterande stationerna visas i produkten som även ger uppgift om prognos och viss statstik. Dessa stationer ingår i SMHIs hydrologiska grundnät. Mätvärdena uppdateras dagligen men har inte genomgått kvalitetsgranskning.