Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

September 2011 - Mycket höga flöden i Upperudsälven

Stora regnmängder i delar av Sverige har på sina håll gett höga eller mycket höga flöden. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Fortsatt stabilt höga flöden i de stora reglerade älvarna

Efter den senaste tidens återkommande nederbörd är magasinen i de stora reglerade älvarna välfyllda. Detta har genererat ökade flöden som nu ligger stabilt på en hög nivå. Läget är under kontroll men beroende på …

Senast uppdaterad:

Augusti 2011 - Mycket blött i marken i sydöstra Götaland

Vattenföringen var nära den för årstiden normala i stora delar av Sverige. Markvattenhalten i sydöstra Götaland var mycket över den normala.

Senast uppdaterad:

Juli 2011 - Lokalt kortvariga översvämningar

I de naturliga vattendragen var juli lugn ur flödessynpunkt. Däremot drabbades många orter av lokala översvämningar som en följd av kraftiga regnskurar.

Senast uppdaterad:

Juni 2011 - Höga vattenflöden i södra Lapplandsfjällen

Södra Lapplands fjälltrakter hade höga vattenflöden under månadens första hälft. I delar av Svealand och sydöstra Norrland var vattenflödena istället under de normala för juni månad.

Senast uppdaterad:

April 2011 - Snösmältning i Svealand och Norrland

Under månaden har mycket snö smält, vilket lett till ökade flöden i vattendragen. I Sveland samt södra och nordöstra Norrland har vattenflödena varit högre än normalt för april månad.

Senast uppdaterad:

Lätt islossning 29 april enligt prognos från SMHI

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske 29 april och vara av lättare karaktär.

Senast uppdaterad:

Lätt islossning 29 april enligt prognos från SMHI

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske 29 april och vara av lättare karaktär.

Senast uppdaterad:

Årets första tidiga prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en lättare islossning.

Senast uppdaterad: