Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Fortsatt hög avrinning i Västra Götaland

De stora mängderna nederbörd som kommit under september månad över Västra Götaland har gjort att avrinningen nu är hög på många håll och flödena kan därmed reagera snabbt vid stora nederbördsmängder.

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 - Låga vattenflöden i södra Götaland

I södra Småland, Blekinge och Skåne var vattenflödena i augusti lägre än de normala. I Halland, Dalarna och Ångermanland föll mycket regn 25-27 augusti, med följden att vägar och källare översvämmades.

Senast uppdaterad:

Juli 2012 - Extremt höga flöden i Småland

Stora regnmängder har på sina håll gett extremt höga eller mycket höga flöden, vilket på sina håll lett till översvämningar. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av södra, mellersta och nordöstra delarna av landet i …

Senast uppdaterad:

Juni 2012 - Inga höga flöden trots regnrekord

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger de normala för juni. Trots detta har de höga flödena i vattendragen till följd av regnet i allmänhet uteblivit. I början av månaden pågick fortfarande …

Senast uppdaterad:

Maj 2012 - Vårflöden i norra Sverige

Under maj inträffade vårfloden i stora delar av norra Sverige. På en del håll i Norrbotten var flödena extremt höga. I östra Götaland var flödena istället ovanligt låga.

Senast uppdaterad:

April 2012 - Låga vattenflöden i söder och högre i norr

I norra Sverige var vattenflödena på många håll högre än de normala för april månad, medan de i södra Sverige istället var ovanligt låga. Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i delar av Lappland, Norrbotten …

Senast uppdaterad:

Prognos visar på lätt islossning i Torneälven den 5 maj

Enligt årets fjärde prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär och äga rum den 5 maj.

Senast uppdaterad:

Årets tredje islossningsprognos i Torneälven tyder på en sen islossning av lättare karaktär

Även enligt årets tredje prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär. Islossningen väntas inträffa senare än tidigare år till följd av en ovanligt kall aprilmånad.

Senast uppdaterad:

Fortsatta indikationer på lättare islossning i Torneälven

Även enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen bli av lättare karaktär. Det är dock fortfarande för tidigt att säga något om när islossningsdagen kan tänkas inträffa.

Senast uppdaterad:

Årets första islossnnigsprognos visar på lättare islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en lättare islossning.

Senast uppdaterad: