Hydrologiska prognos- och varningstjänsten

Den vakthavande hydrologen är hela tiden uppdaterad på det hydrologiska läget i Sverige. Tolv stycken hydrologer bildar en ständig jour för att utföra vår viktigaste uppgift, att varna för höga flöden i våra sjöar och vattendrag. Vid allvarliga flödessituationer mobiliseras en speciell organisation inom SMHI för att kunna ge ett ökat stöd, framförallt till viktiga beslutsfattare.

Hydrologiska lägesbeskrivningar

Med SMHIs lägesbeskrivningar kan du följa den hydrologiska situationen i landet månad för månad och inför exempelvis vårflod och torka.

Vattenståndsprognoser

- vattenivåer beräknas vid översvämningar
Vattenståndsprognoser används alltmer vid sidan av traditionella flödesprognoser.

HYFO

- verktyg för presentation av väder och vatteninformation
Beslutsstöd för alla som är beroende av olika väder- och vattenparametrar för sin verksamhet.

Hydrologiska prognos- och varningstjänsten

Lär dig mer om hur den hydrologiska prognos- och varningstjänsten arbetar.

Vattenföring

- observationer och prognoser för vattendrag
Den observerade vattenföringen, det vill säga rapporter om hur mycket vatten det rinner i Sveriges vattendrag är en viktig informationskälla till hydrologiska prognoser.

Hydrologiska Sannolikhetsprognoser

Dagliga niodygnsprognoser som visar sannolikheten för höga vattenflöden i cirka tusen delavrinningsområden i hela landet har utvecklats på SMHI. Det ger räddningstjänster och länsstyrelser en tidig varning för höga vattenflöden och därmed bättre förutsättningar för en bättre beredskap.

TEMA: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Hydrologiska lägesbeskrivningar

Med SMHIs lägesbeskrivningar kan du följa den hydrologiska situationen i landet månad för månad och inför exempelvis vårflod och torka.

Vattenståndsprognoser

- vattenivåer beräknas vid översvämningar
Vattenståndsprognoser används alltmer vid sidan av traditionella flödesprognoser.

HYFO

- verktyg för presentation av väder och vatteninformation
Beslutsstöd för alla som är beroende av olika väder- och vattenparametrar för sin verksamhet.

Hydrologiska prognos- och varningstjänsten

Lär dig mer om hur den hydrologiska prognos- och varningstjänsten arbetar.

Vattenföring

- observationer och prognoser för vattendrag
Den observerade vattenföringen, det vill säga rapporter om hur mycket vatten det rinner i Sveriges vattendrag är en viktig informationskälla till hydrologiska prognoser.

Hydrologiska Sannolikhetsprognoser

Dagliga niodygnsprognoser som visar sannolikheten för höga vattenflöden i cirka tusen delavrinningsområden i hela landet har utvecklats på SMHI. Det ger räddningstjänster och länsstyrelser en tidig varning för höga vattenflöden och därmed bättre förutsättningar för en bättre beredskap.

TEMA: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.