New Ventures tar lead på nya områden

Digitalisering, teknisk innovation, co-creation, mobilitet, urbanisering och många andra krafter förändrar världen och samhället. Det förändrar våra kunder och det förändrar också därför vår affärsverksamhet. Som en del i att möta utmaningarna har vi sedan 2016 format gruppen New Ventures.

moln och data

New Ventures uppdrag är att arbeta med affärsområdet nya marknader inom SMHIs Affärsverksamhet. Syfte är att hitta morgondagens stora affärer med fokus på skalbarhet, automation och internationell potential. New Ventures är en del av hur vi arbetar med innovation och är en verksamhet med ett starkt fokus på entreprenörsanda.

Gruppen använder Lean Startup som metod för affärsutveckling, en välkänd agil metod för att utveckla nya affärer. Vi omsätter dessa principer för att skapa maximalt värde i våra produkter för våra kunder. Metoden kräver tät dialog med användare och marknaden, maximalt kundfokus, för att lyckas.

Uppdrag:

 • Nära relation till användare och aktivt analysera nya beteenden och trender.
 • Hitta och utveckla morgondagens stora affärer och därmed flytta fram vår position inom nya områden.
 • Utveckla affärer utanför Affärsverksamhetens existerande produktportfölj.
 • Nya produkter baserade på tillämpning av våra spetskompetenser: meteorologi, hydrologi, klimatologi och oceanografi.
 • Att skapa riktigt värde i våra produkter är viktigt och vi vill alltid jobba i aktiv dialog med användare och kunder.

Hur lyckas vi:

Vi utvecklar nya affärer för att stärka vår affärsverksamhet och arbetar inte med privat riskkapital, så kallat venture capital. För att lyckas tror vi på samarbeten med bolag som kan förstärka erbjudandet eller besitter unik kompetens. Som ett led i detta har vi samarbetat med inkubatorn Lead.

Vill du samarbeta med oss? Kontakta oss!

Intresseområden

För att fokusera och arbeta strukturerat avgränsar vi New Ventures till tre områden:

 • Skog
 • Klimat
 • Hälsa
SMHI Timbr puff

SMHI Timbr

SMHI Timbr är en digital tjänst (planeringsverktyg) framtaget för produktionsledaren som hjälper till att förstå förutsättningarna för att marken i respektive trakt ska klara att bära skogsmaskiner utan att orsaka körskador. 

Kontaktinformation

Alexandra New Ventures

Alexandra Birger-Röör, Manager New Ventures

Telefon: 011-495 86 50

Erik New Ventures

Erik Ernerudh, Product Manager New Ventures

Telefon: 011-495 82 19

Christian New Ventures

Christian Rönnebring, Development Manager New Ventures

Telefon: 011-495 86 36

Relaterade tjänster

LEAD inleder samarbetsprojekt med SMHI
Vetenskaplig artikel: Tailored climate indices for climate-proofing operational forestry applications in Sweden and Finland Vetenskaplig artikel: Scots pine transfer effect models for growth and survival in Sweden and Finland Skogforsk Kunskapsbank om lansering av nya Plantval Om Mistra-Swecia som finansierat SMHIs del av forskningen.

New Ventures uppdrag är att arbeta med affärsområdet nya marknader inom SMHIs Affärsverksamhet. Syfte är att hitta morgondagens stora affärer med fokus på skalbarhet, automation och internationell potential. New Ventures är en del av hur vi arbetar med innovation och är en verksamhet med ett starkt fokus på entreprenörsanda.

Gruppen använder Lean Startup som metod för affärsutveckling, en välkänd agil metod för att utveckla nya affärer. Vi omsätter dessa principer för att skapa maximalt värde i våra produkter för våra kunder. Metoden kräver tät dialog med användare och marknaden, maximalt kundfokus, för att lyckas.

Uppdrag:

 • Nära relation till användare och aktivt analysera nya beteenden och trender.
 • Hitta och utveckla morgondagens stora affärer och därmed flytta fram vår position inom nya områden.
 • Utveckla affärer utanför Affärsverksamhetens existerande produktportfölj.
 • Nya produkter baserade på tillämpning av våra spetskompetenser: meteorologi, hydrologi, klimatologi och oceanografi.
 • Att skapa riktigt värde i våra produkter är viktigt och vi vill alltid jobba i aktiv dialog med användare och kunder.

Hur lyckas vi:

Vi utvecklar nya affärer för att stärka vår affärsverksamhet och arbetar inte med privat riskkapital, så kallat venture capital. För att lyckas tror vi på samarbeten med bolag som kan förstärka erbjudandet eller besitter unik kompetens. Som ett led i detta har vi samarbetat med inkubatorn Lead.

Vill du samarbeta med oss? Kontakta oss!

Intresseområden

För att fokusera och arbeta strukturerat avgränsar vi New Ventures till tre områden:

 • Skog
 • Klimat
 • Hälsa
SMHI Timbr puff

SMHI Timbr

SMHI Timbr är en digital tjänst (planeringsverktyg) framtaget för produktionsledaren som hjälper till att förstå förutsättningarna för att marken i respektive trakt ska klara att bära skogsmaskiner utan att orsaka körskador. 

Kontaktinformation

Alexandra New Ventures

Alexandra Birger-Röör, Manager New Ventures

Telefon: 011-495 86 50

Erik New Ventures

Erik Ernerudh, Product Manager New Ventures

Telefon: 011-495 82 19

Christian New Ventures

Christian Rönnebring, Development Manager New Ventures

Telefon: 011-495 86 36

Relaterade tjänster

LEAD inleder samarbetsprojekt med SMHI
Vetenskaplig artikel: Tailored climate indices for climate-proofing operational forestry applications in Sweden and Finland Vetenskaplig artikel: Scots pine transfer effect models for growth and survival in Sweden and Finland Skogforsk Kunskapsbank om lansering av nya Plantval Om Mistra-Swecia som finansierat SMHIs del av forskningen.