Menu
 

Miljö och klimat

Vi erbjuder beslutsfattare, inspektörer och handläggare både utredningar och verktyg inom luft- och vattenmiljö samt klimat. Med expertis inom mätning, insamling av mätdata, beräkning och modellering kan vi ge dig den analys och de resultat som ditt arbete kräver.