System för miljödata

Airvirosystemet ger effektiv hjälp i alla viktiga luftvårdsfunktioner: luftkvalitetmätningar, emissionsinventeringar, dispersionsmodellering med mera.

Airviro är ett webbaserat luftvårdssystem utvecklat av SMHI och Apertum. Systemet hanterar tidsseriedata, emissionsinventeringar och dispersionsmodellering och har utvecklats kontinuerligt sedan 1990. Det finns cirka 80 användare världen över.

Exceptionell prestanda och stabilitet

Airviro är ett Linux-baserat klient/web-system och ingen ytterligare programvara behövs.
Flera domäner kan existera inom ett och samma system. Varje domän innehåller vanligtvis information om en stad eller region. För varje domän kan administrativa rättigheter samt skriv- och läsrättigheter sättas individuellt för varje användare.

Lättanvänt

• Användarvänligt gränssnitt med olika fönster och självförklarande menyer
• Manualer och fullständig dokumentation
• Hjälpfunktion on-line

Flexibelt och kostnadseffektivt

• Den modulära designen gör att systemet kan anpassas efter dina behov – börja i liten skala och expandera systemet efter behov
• Anpassade och designade applikationer kan utvecklas på begäran

Support och kurser

• Service, support och backup ingår
• Hjälplinje för användarfrågor
• Supportavtal anpassat efter dina behov
• Extra service från specialister på miljövård
• Kundanpassade kurser