SMHI Expresskonsult

SMHI Expresskonsult ger snabba och högkvalitativa spridningsberäkningar för punktutsläpp till luft. Leverans sker inom två veckor efter beställning, med undantag för sommar- och julferietider.

Beräkningarna görs med SMHIs lokalskaliga spridningsmodell Dispersion, en modell som även används i mer komplexa utredningar. SMHI Expresskonsult är avsett för enklare utsläppssituationer vars indata anges vid kontakt med oss.

Kompakt och åskådlig redovisning

Resultatet redovisas i kartform med isolinjer för källans haltbidrag. Förutom tre haltkartor ingår en informationssida som dokumenterar utsläppsdata och ger siffervärden för haltbidraget i den mest ogynnsamma beräkningspunkten.

Resultaten som ges är årsmedelhalt och två höghaltsmått anpassade till miljökvalitetsnormen för det aktuella ämnet, t.ex. 98-percentil av dygnsmedelhalter och 98-percentil av timmedelhalter. För ämne som saknar miljökvalitetsnorm redovisar vi just dessa tre haltmått, som tillsammans speglar både genomsnittsförhållanden och höghaltssituationer.

Kontakt för skräddarsydd lösning

Ta kontakt med oss på SMHI om:

  • utsläppssituationen är mer komplex än vad som kan beskrivas i SMHI Expresskonsult
  • topografin misstänks inverka på halterna
  • redovisning önskas i form av en rapport även för ett enklare fall
  • bakgrundshalt önskas i beräkningarna så att resultatet visar totalhalt