Luftkvalitet

SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö och erbjuder dig som kommun, myndighet eller verksamhetsutövare de beslutsunderlag som du behöver för att följa upp luftkvaliteten i utomhusluft. Vi utför konsultutredningar och spridningsberäkningar och erbjuder modellsystem för användare i Sverige och världen.