SMHI Väderinsikt – bättre affärer med insikt om vädret

Insikter om hur vädret påverkar verksamheten har blivit en allt större och viktigare pusselbit i företagens affärsstrategier. Vet du hur vädret påverkar din försäljning? 

Ofta är vädrets inverkan större än väntat och upplevs många gånger som en faktor omöjlig att ta hänsyn till. Just därför är det inte ovanligt att företag bortser från att kalkylera med vädrets inverkan. Du har säkert hört företag beskylla vädret i försäljningsrapporter, affärspress och liknande.

Vädret – inte en omöjlig faktor

Vi har goda nyheter: vädret behöver inte vara en obehaglig, överraskande faktor som är omöjlig att ha med i beräkningen. Vi på SMHI har expertkunskap om vädrets påverkan och kan hjälpa dig att analysera hur vädret påverkar just din verksamhet, så att du kan omvandla kunskapen till en fördel som stärker dina affärer och ge ett försprång i konkurrensen. SMHI har över 100 års erfarenhet av prognosarbete och har under årens lopp hjälpt både små och stora företag med beslutsunderlag.  Vi har en unik oberoende expertis i form av meteorologer inom en rad expertområden och branschinriktningar.
 

Väderinsikt bild

Väderinsikt ger svar

SMHI producerar och hanterar dagligen enorma mängder väderdata och vi blir ofta kontaktade av konsumentinriktade företag som efterfrågar specifik väderinformation. Men många gånger är det inte data, utan snarare expertis man behöver för att få de verkliga svaren på hur vädret påverkar konsumentbeteenden. Tillsammans med dina data kan vi hitta de samband som gäller för just dig. Med hjälp av statistisk bearbetning och unik, oberoende expertis från våra meteorologer kan vi gå på djupet i din verksamhet. Genom att prognostisera och förstå vädrets inverkan på försäljningen är det möjligt att skapa rätt underlag som ger dig värdefulla insikter kring exempelvis varuflöden, lagernivåer, beställningsprocesser och volymer.

Enklare eller djupgående analyser

SMHI Affärsverksamhet kan erbjuda expertis i olika grad: allt från enklare förstudier till djupgående analyser med integrering av skräddarsydda data i företagets system.

Vi ger dig svar på:

  • om din verksamhet påverkas av vädret
  • hur sambanden ser ut

Tillsammans kan vi skapa lösningar där ni kan utnyttja väderpåverkan till din fördel. Ni är med i hela processen och produkten är skräddarsydd efter din verksamhets behov.

Löpande tjänster 

Vi kan sätta upp löpande leverans av skräddarsydda produkter som grundar sig på det resultat som tagits fram under analysen. Det kan vara produkter som används i uppföljningssyfte eller för planering framöver.