Konsument och Media

Genom våra anpassade vädertjänster kan du som aktör inom media- eller konsumentmarknaden skapa värde för din slutkund. Vi erbjuder allt från skräddarsydda prognoser vid evenemang, till väder för digitala kanaler och företagsanpassade väderanalyser för att öka er kundnytta.