Klimat

I ett föränderligt klimat är det inte längre pålitligt att enbart använda historiska observationerför relevanta beslutsunderlag. Flera klimatologiska parametrar kommer att förändras i framtiden, vilket påverkar grunderna för samhällets utveckling.