SMHI Kyl-Index - Normalisera komfortkylan för vädrets påverkan

Att mäta och skapa relevanta vädernormaliserade underlag också för kyla kan bli en viktig pusselbit i Ert hållbarhetsarbete. I ett framtida klimat kan man tänka sig att behovet av komfortkyla kommer fortsätta att öka men redan nu kan man börja testa olika arbetssätt för att korrigera kyla med hjälp av nya SMHI Kyl-Index och skapa relevanta statistiska underlag.

termometer

På uppvärmningssidan är det etablerat och självklart att korrigera energistatistiken för vädrets inflytande, vilket möjliggör väderneutraliserad jämförelse mellan olika perioder. Med en helt ny vässad modell av SMHI Kyl-Index erbjuder vi en möjlighet att visualisera vädrets påverkan på kylbehovet.

Vad är skillnaden mellan nya och gamla Kyl-Index?

Tidigare Kyl-Index lanserades 2012 och var en första ansats att normalisera vädrets inflytande på användning av komfortkyla. Vi har samlat på oss de synpunkter som vi fått och tagit med oss det i utvecklingen av den nya modellen. Vi tycker att vi hittat en bra jämvikt mellan bra dynamisk modell en robust metodik som samtidigt är relativt lätt att tillämpa och modifiera.

Fyra typbyggnader som standard i produkten

Nya Kyl-Index erbjuds på tim/dygns eller månadsupplösning och vi skickar med fyra stycken typbyggnader som default. Byggnadstyperna har valts ut i samråd med en referensgrupp och är tänkt att representera en större del av byggnadsbeståndet med kyla i Sverige. Projektet som pågått i ca 1,5 år har haft en referensgrupp bestående av experter på fjärrkyla från Energiföretagen för också täcka in deras behov.

tabell
pussel