Fastighet

SMHI erbjuder lösningar för dig som ska bygga, äger eller ansvarar för driften av fastigheter och dess relaterade områden. I utbudet finns exempelvis prognosstyrd uppvärmning av fastigheter samt verktyg för att bedöma risken för snöras från hustak.

Vårt utbud inom Fastighet

SMHI Graddagar – temperaturkorrigera energiförbrukningen

SMHI Graddagar ger ett mått på hur temperaturen avvikit från normal temperatur för en specifik ort eller station. Det ger möjlighet att jämföra energiåtgången för olika perioder med hänsyn till utetemperaturens variation och få en bättre energistatistik.

Snöfria markytor

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

SMHI Graddagar – temperaturkorrigera energiförbrukningen

SMHI Graddagar ger ett mått på hur temperaturen avvikit från normal temperatur för en specifik ort eller station. Det ger möjlighet att jämföra energiåtgången för olika perioder med hänsyn till utetemperaturens variation och få en bättre energistatistik.

Snöfria markytor

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

Kalkylera vindens verkan på byggnader

Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens dimensionerande laster. Hänsyn tas även till omkringliggande bebyggelse och topografi, samt till periodisk virvelavlösning som kan skapa svängningar i höga byggnader.

Planera för god vindmiljö

Ny bebyggelse påverkar vindklimatet vid uteplatser, gångstråk, entréer, lekplatser och balkonger. En preliminär vindstudie ger dig svar på var det blåser mest och minst i den nya bebyggelsen.

Kalkylera vindens verkan på byggnader

Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till vindens dimensionerande laster. Hänsyn tas även till omkringliggande bebyggelse och topografi, samt till periodisk virvelavlösning som kan skapa svängningar i höga byggnader.

Planera för god vindmiljö

Ny bebyggelse påverkar vindklimatet vid uteplatser, gångstråk, entréer, lekplatser och balkonger. En preliminär vindstudie ger dig svar på var det blåser mest och minst i den nya bebyggelsen.