Fastighet

SMHI erbjuder lösningar för dig som ska bygga, äger eller ansvarar för driften av fastigheter och dess relaterade områden. I utbudet finns exempelvis SMHI Energi-Index & SMHI Graddagar för att normalårskorrigera energistatistik, samt SMHI Prognosstyrning - smart väderstyrning av byggnader.  

Vårt utbud inom fastighet