Ditt stöd inom vattenkraft

Vi hjälper dig med att optimera regleringen. Vi ger dig allt från enskilda kraftstationers tillrinningsprognoser till information i realtid för hela system av älvar.
 

Ditt stöd inom vattenkraft

Med prognoserna kan du planera tappningen från de reglerade vattenmagasinen, optimera driften och undvika höga spilltappningar. Tillförlitliga prognoser förbättrar både lönsamhet och säkerhet. Och kvaliteten på prognosen blir allt viktigare på en avreglerad elmarknad.

Vi har samarbetat med energibranschen och dess aktörer sedan 1900-talets början, i allt från dammsäkerhet till driftoptimering. Våra hydrologiska modeller utvecklade vi redan på 1970-talet och dessa blev standard i branschen för produktionsoptimering och resurplanering.

Säkra realtidsprognoser i HYFO

HYFO är ett väl etablerat informationssystem för realtidsdata och prognoser för väder och vatten. Det är dessutom webbaserat. Systemet presenterar både meteorologiska och hydrologiska observationer, modellberäkningar och prognoser. Zoomningsbara kartor presenterar data och prognoser geografiskt, i tabeller och i grafer.

HYFO – beslutsunderlag vid planering av vattenresurser

HBV används i hela världen

Vår modell HBV används i ca 40 länder och är mycket av grunden för prognoser för vattenföring världen över. I gränssnittet IHMS beräknar du både korttids- och långtidsprognoser och du har möjlighet att kalibrerar modellen själv. Naturligtvis kan HBV kopplas direkt till ditt egna realtidssystem för hydrologisk produktion.

HBV - prognoser för vattenföring

Rätt reglering av vattenmagasin

Med rätt verktyg har du förutsättningarna att hålla vattenmängden på optimal nivå även vid kraftig nederbörd eller tillrinning. SMHI Kraft och Vatten är ett användarvänligt webbverktyg med all relevant väderinformation samlad för att du ska kunna agera proaktivt och fatta rätt beslut.

Rätt reglering av vattenmagasin