Bli larmad vid blixt och åska

SMHIs Åskrisktjänst är en larmtjänst för dig som arbetar inom eldistribution, gruvindustri eller annan verksamhet som är känslig för åska och blixtar. Via SMHIs specialanpassade webbtjänst är det möjligt att bevaka väderläget och vid behov konsultera våra meteorologer. 

Dagens tekniska samhälle har blivit allt mer sårbart för åska och behovet av en larmtjänst för åska blir allt större. Åska och blixtnedslag är ett väderfenomen som kan förekomma hela året men är vanligast under juni, juli och augusti. Sommaren 2014 var en väldigt åskrik sommar där det blev enorma samhällskostnader relaterade till åskan. I samband med klimatförändringarna finns det risk att kraftiga åskväder och skyfall blir allt vanligare än idag. Behovet av åsk- och blixtvarning blir då allt större.

Detta erbjuder vi dig

  • Varning via sms/e-post om det väntas åskrisk i ditt område 
  • Varning via sms/e-post när blixten slår ner i ditt område
  • Uppdaterad åskprognos från våra meteorologer flera gånger om dagen
  • Få grafisk överblick på blixtnedslag senaste timmarna
  • Blixtarkiv ett analysverktyg för blixtnedslag
  • Möjlighet att konsultera våra meteorologer
  • Presentation av beräknade och förädlade observationer 
  • Väderöversikt med realtids blixtnedslag, radar och prognoskartor

Få larm när det är risk för extremväder

Med SMHIs Åskrisktjänst varnas du när det är risk får åskväder

SMHI erbjuder ett kundanpassat larmsystem där vi lägger stor vikt vid att ge en högkvalitativ åskriskprognos. Vid extremt väder där det är risk för åska och blixtnedslag skickas ett larm via sms och/eller e-post enligt dina fördefinierade varningsnivåer.

I åskrisktjänsten finns även en webbtjänst som ger dig en fullständig överblick och möjlighet att se varningar, det aktuella väderläget samt en prognos för den kommande perioden.

I vårt produktutbud finns även konsultation med meteorolog, möjlighet till väderkonferens vid extrema väderlägen samt en mängd andra produkter och tjänster som kan förbättra och effektivisera din verksamhet när det är risk för åska.

Åskriskprognos uppdateras flera gånger om dagen

Våra meteorologer övervakar dina väderintressen och gör uppdateringar mellan 3 och 5 gånger per dygn. Vi förstår hur stora risker och kostnader det blir för våra kunder när blixten slår ner i deras anläggningar. Därför analyserar vi flera prognosmodeller för att ge dig den mest tillförlitliga åskriskprognosen på marknaden.

- Vi arbetar med 4 olika modeller och studerar flera olika parametrar som kan indikera att det bildas åska. Tillsammans med våra modeller och mångårig erfarenhet av att arbeta med åskprognoser har vi hög kvalité på våra produkter, säger Fredrik Cronvall, produktansvarig SMHI Energi.

SMHI Thunderstorm Warning Service