Våg- och strömförhållanden

Lokala utredningar av våg- och strömningsförhållanden ger bra underlag för aktiviteter vid hamnar, kuster och på öppna havet.

SMHI genomför noggranna mätningar och modellstudier som exempelvis designunderlag för planerade hamnområden och projekteringsunderlag för vindparksanläggningar till havs, muddring och oljeprojektering. Varje utredning om våg- och strömningsförhållanden är platsspecifik vilket medför att olika undersökningsmetoder används.

Metoder som används:

  • Analys av vågor och strömmars påverkan
  • Statistik över historiska och framtida vågklimat
  • Identifiering av problemområden som hög belastning och cirkulationsproblem
  • Riktade mätningar
  • Analys av andra variabler som temperatur, salthalt, vattenstånd och vind

Några exempel på tidigare projekt är underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för dragning av gasledning utanför västkusten, våg- och strömstatistik som underlag för oljeprojektering i östersjön, modellering av vågklimat i Trelleborg och Visby hamnar. Våra kunder är ofta kommuner, hamnar, konsultbolag och företag.