SMHIs prognoser värdefulla när ny tunnel byggs under Göta älv

Marieholmstunneln är en viktig del i Trafikverkets utveckling av infrastrukturen i Göteborg. På uppdrag av byggföretaget Züblin Scandinavia har SMHI Affärsverksamhet bidragit med prognoser för väder och vattenstånd runt Göta älv, för att öka tryggheten när tunnelsystemet Tina skulle sjösättas och bogseras i slutet av april.

Züblin Scandinavia har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra det komplicerade arbetet med att etablera en ny förbindelse under Göta älv i Göteborg. SMHI har varit med och stöttat arbetet med sjösättningen av Tina, tunnelelementet som ska bli en del av Trafikverkets förbättring av förbindelserna under Göta älv. För att öka tryggheten under förberedelse och genomförande av bogseringen av det stora och tunga tunnelelementet i Göta älv har Züblin fått stöd av SMHI Affärsverksamhet med detaljerade prognoser för vädret och vattenståndet i området. SMHI har också stöttat med prognoser för flödet genom den aktuella sträckningen av Göta älv.

marieholmstunneln

Foto: Züblin Scandinavia AB

Värdefullt underlag

Prognoserna som SMHI levererade uppdaterades flera gånger per dygn och var ett värdefullt underlag i processen. Entreprenörerna har med stöd av SMHIs prognoser fått en större säkerhet i planeringen och genomförandet av arbetet.

–Vattenståndsinformationen gav oss en trygghet att fortsätta arbetet med sjösättningen. Speciellt väderinformationen om byvindarna var till stor hjälp. De ändrades en hel del i prognoserna, men de stämde väldigt väl med utfallet, säger Nicole Jakobs, Blockchef på Züblin med ansvar för nedsänkningen av tunnelelementet.

Nästa tunnelelement börjar nu tillverkas i den stora torrdockan vid anläggningsplatsen. Planen är att sjösättning av denna ska ske kommande vinter. Inför det arbetet kommer SMHI att åter börja leverera detaljerade prognoser för väder, flöden och vattenstånd och stödja arbetet med att fullgöra Marieholmstunneln, en viktig del i Trafikverkets utveckling av infrastrukturen i Göteborg.