Storstadsväder Stockholm

En detaljerad prognos för Stockholmsområdet.

Innehåller liksom Sverigeväder en sexdygnsprognos för Stockholmsområdet. Därutöver får du också mer detaljerade väderuppgifter för Stockholm respektive kuststationen Skarpö, bland annat  max- och mintemperatur samt uppmätt nederbördsmängd.

Telefon 0900-2020 666 (12,00 kr/min).