Storstadsväder Malmö

En detaljerad prognos för Malmö med omnejd.

Innehåller liksom Sverigeväder en sexdygnsprognos för sydvästra Skåne. Därutöver mer detaljerade väderuppgifter för Malmö respektive kuststationen Falsterbo, bl a max- och mintemperatur samt uppmätt nederbördsmängd.

Telefon 0900-2020 888 (12,00 kr/min).