Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Sveriges vattenkraft träffas i Norrköping

Flertalet företag inom vattenkraftsindustrin har träffats i Norrköping för att utbyta erfarenheter kring SMHIs hydrologiska prognosmodeller. Kvaliteten på prognoserna blir allt viktigare på en avreglerad elmarknad.

Senast uppdaterad:

Prognosstyrd markvärme gynnar både miljön och plånboken

SMHI har utvecklat en tjänst som gör att grundvärmen i markvärmesystem kan hållas på en låg nivå när det är snöfritt medan värmetillförsel i god tid ökas via en styrsignal när prognosdata visar snöfall. Eftersom …

Senast uppdaterad:

Träff för SIMAIR-användare

SMHI bjuder in användare av SIMAIR-systemet till årets användardagar, den 17-18 november. Programmet innehåller såväl demonstrationer som fördjupad information om systemet och hur vi vill utveckla SIMAIR, med ett tydligt fokus på erfarenhetsutbyte och …

Senast uppdaterad:

Sms och mail vid risk för höga havsvattenstånd

Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken. - De kan då stänga porten i översvämningsskyddet och undvika båtskador, säger Helen Ivars produktansvarig på SMHI.

Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

SMHI deltar i ett EU-finansierat projekt för att stärka det nationella luftvårdsarbetet i Makedonien. Projektet syftar till att bygga upp ett system för hantering av luftmiljödata i landet.

Senast uppdaterad:

Hur kommer det att blåsa kring ett hus som ska byggas?

Innan höga hus och stora arenor byggs behöver man försäkra sig om att utformningen även skapar en bra vindmiljö att vistas i. SMHI gör detaljerade beräkningar för hur vindars tryck och turbulens kommer att upplevas kring planerade byggnader. Nu senast …

Senast uppdaterad:

Europeiskt möte om luftkvalitet och modeller på SMHI

Ett sextiotal europeiska forskare besöker nu SMHI för att diskutera kvalitetssäkring av luftmiljömodeller. Det sker inom ramen för Fairmode – Forum for air quality modelling in Europe.

Senast uppdaterad:

Utställning om framtidsklimatet

Blir det vanligare med översvämningar? Minskar behovet av energi och hur påverkas vegetationen? Det är några frågeställningar som belyses i SMHIs nya presentation kring det framtida klimatet, på Ekocentrum i Göteborg.

Senast uppdaterad:

År

Månad