Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

SMHI deltar i ett EU-finansierat projekt för att stärka det nationella luftvårdsarbetet i Makedonien. Projektet syftar till att bygga upp ett system för hantering av luftmiljödata i landet.

Senast uppdaterad:

Hur kommer det att blåsa kring ett hus som ska byggas?

Innan höga hus och stora arenor byggs behöver man försäkra sig om att utformningen även skapar en bra vindmiljö att vistas i. SMHI gör detaljerade beräkningar för hur vindars tryck och turbulens kommer att upplevas kring planerade byggnader. Nu senast …

Senast uppdaterad:

Europeiskt möte om luftkvalitet och modeller på SMHI

Ett sextiotal europeiska forskare besöker nu SMHI för att diskutera kvalitetssäkring av luftmiljömodeller. Det sker inom ramen för Fairmode – Forum for air quality modelling in Europe.

Senast uppdaterad:

Utställning om framtidsklimatet

Blir det vanligare med översvämningar? Minskar behovet av energi och hur påverkas vegetationen? Det är några frågeställningar som belyses i SMHIs nya presentation kring det framtida klimatet, på Ekocentrum i Göteborg.

Senast uppdaterad:

SMHI vindtestade Nordens största fotbollsarena

I sommar ska Nordens största arena börja byggas i Solna. Arenan får ett enormt tak och två stora taksektioner som går att öppna. En delikat fråga inför bygget var hur starka vindar "takluckan" släpper in och vilken väggkonstruktion detta kräver. SMHIs 3D-simuleringar gav svaret.

Senast uppdaterad:

Med fokus på luftkvalitet

Europakommissionen uppmärksammar SMHIs verktyg SIMAIR som ett gott exempel på hur luftkvalitet kan bedömas.

Senast uppdaterad:

År

Månad