Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

SMHI-väder i Facebook-app

Nu finns en applikation för Facebook, WeatherPal. SMHI levererar prognoserna och det redaktionella innehållet.

Senast uppdaterad:

Vi lanserar virtuella mätmaster

Hitta rätt plats för ditt vindkraftverk snabbare än tidigare.

Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar och driftsätter hydrologiskt prognossystem för Mölndalsån

Systemet kommer att ge bättre beslutsunderlag både i förebyggande syfte och vid översvämning.

Senast uppdaterad:

Klimatfrågan och dammsäkerhet

Det framtida klimatet ställer krav på anpassning av Sveriges dammar. SMHI har utvecklat ny metodik för att beräkna hur stora flödena till dammarna blir.

Senast uppdaterad:

Introduktionskurs i SIMAIR

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten vid vägar. Den nionde februari anordnar vi en kurs för dig som är ny användare, och för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Senast uppdaterad:

Rapport från användardagarna

I mitten av november träffades SIMAIR-användare från hela landet på SMHI i Norrköping för en två dagar lång konferens och erfarenhetsutbyte. Här kan du ta del av presentationerna.

Senast uppdaterad:

Sveriges vattenkraft träffas i Norrköping

Flertalet företag inom vattenkraftsindustrin har träffats i Norrköping för att utbyta erfarenheter kring SMHIs hydrologiska prognosmodeller. Kvaliteten på prognoserna blir allt viktigare på en avreglerad elmarknad.

Senast uppdaterad:

Prognosstyrd markvärme gynnar både miljön och plånboken

SMHI har utvecklat en tjänst som gör att grundvärmen i markvärmesystem kan hållas på en låg nivå när det är snöfritt medan värmetillförsel i god tid ökas via en styrsignal när prognosdata visar snöfall. Eftersom …

Senast uppdaterad:

Träff för SIMAIR-användare

SMHI bjuder in användare av SIMAIR-systemet till årets användardagar, den 17-18 november. Programmet innehåller såväl demonstrationer som fördjupad information om systemet och hur vi vill utveckla SIMAIR, med ett tydligt fokus på erfarenhetsutbyte och …

Senast uppdaterad:

Sms och mail vid risk för höga havsvattenstånd

Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken. - De kan då stänga porten i översvämningsskyddet och undvika båtskador, säger Helen Ivars produktansvarig på SMHI.

Senast uppdaterad:

År

Månad