Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Ny tjänst för vinterväghållare

Inför vintersäsongen har SMHIs erbjudande för vinterväghållare fått en ny tjänst, SMHI VinterVäg. Det är en webbtjänst som ska göra det lättare att överblicka väderläget och snabbt fatta beslut när det finns risk för frost, ishalka och snö. För att förstå vilka utmaningar och problem …

Senast uppdaterad:

Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning hos SMHI

Nu har de sextio första beslutsfattarna från Afrika genomfört utbildningen "Klimatförändring och -anpassning" på SMHI i Norrköping. Totalt kommer 250 personer från nio afrikanska länder att genomgå programmet, som omfattar allt från den senaste klimatforskningen till riskhantering.

Senast uppdaterad:

Osäker framtid för isvägar

På många håll i landet är det vanligt att ploga upp vägbanor på frusna sjöar, vattendrag och hav under vintermånaderna. Ett varmare klimat gör framtiden för isvägar osäker och därför behövs alternativ.

Senast uppdaterad:

Insikt om väder användbart för handeln

Det finns samband mellan väder och handel. Nu har SMHIs affärsavtal med Coop Logistik både förlängts och utvidgats. Genom nära samarbete och bearbetning av stora datamängder levererar nu SMHI prognoser för försäljningen av Coops grillsortiment.

Senast uppdaterad:

Ny tjänst: Klimatanpassa din kommun

Skogsbränder, översvämningar och jordskred – klimatet förändras och svenska kommuner är i stort behov av att rusta sig. Men att påbörja klimatanpassningen kräver kunskap och metod som kommunerna många gånger saknar. Det är bakgrunden till en ny konsulttjänst från SMHI som kan bidra till att …

Senast uppdaterad:

Praktisk träning i luftkvalitetsmodellering

ABEA, Association of Bulgarian Energy Agencies, använder det toppmoderna luftkvalitetssystemet Airviro för bedömningar av luftkvaliteten i bulgariska städer. SMHI fick besök av två anställda från ABEA som fick praktisk utbildning och stöd för att komma igång. 

Senast uppdaterad:

Sveriges vattenkraftsföretag samlades i Norrköping

Under SMHIs vattenkraftsdagar i slutet av november fanns stora aktörer som Vattenfall, Statkraft, E.ON, SVF och Vattenregleringsföretagen samlade i Norrköping. En viktig punkt på programmet var utvärderingen av SMHIs hydrologiska prognoser. Hur såg flödena till exempel ut i samband med vårfloden? …

Senast uppdaterad:

Ännu bättre koll på energibehovet med SMHIs tjänster

SMHIs tjänster Graddagar och Energi-Index neutraliserar för vädrets påverkan och ger möjlighet jämföra uppvärmningsbehovet mellan olika perioder i en byggnad. Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för tjänsterna. 

Senast uppdaterad:

Skanska rustar med fler SMHI-tjänster

Nu får Skanska fler SMHI-tjänster till sin hjälp i den operativa verksamheten. Ett förnyat avtal ger Skanska skräddarsydda vädertjänster för planeringen av olika bygg- och anläggningsmoment, dessutom tillgång till anpassade tjänster för sin vinterväghållning.

– Avtalet öppnar också dörren för att …

Senast uppdaterad:

Karlshamns kommun får hjälp av SMHI för att minimera risken för vattenbrist

Klimatanalyser har visat att Karlshamns kommun löper stor risk att drabbas av vattenbrist i framtiden. Kommunen arbetar därför aktivt med att trygga tillgången på friskt vatten även i ett förändrat klimat. SMHI anlitades för att sätta upp ett hydrologiskt prognossystem som gör det möjligt att …

Senast uppdaterad:

År

Månad