Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Våghöjdsdatabas ger underlag för klassning av inre vattenvägar

SMHI har med beräkningsmodellen SWAN tagit fram en databas med våghöjder längs Sveriges kuststräckor. Databasen ska användas för att undersöka om vissa kuststräckor i Sverige kan klassas som inre vattenvägar.

Senast uppdaterad:

Skräddarsydd koll på vattnet

När vårfloden kommer fylls våra vattendrag på och flödena kan bli höga. Det som blir en tillgång för vattenkraftindustrin kan samtidigt innebära bekymmer med översvämningar på utsatta platser. Med SMHIs förbättrade webbsystem får man snabbt och enkelt koll på vattenläget.

Senast uppdaterad:

Klimatanpassade tillrinningsserier

Svenska Kraftnät har efterfrågat ett beslutsunderlag för att kunna avgöra framtida behov av utbyggnad av stamnätet kopplat till vattenkraftsproduktion. SMHI har stöttat genom att utföra beräkningar och levererade klimatanpassade tillrinningsserier för Sverige och Norge specialanpassat för att …

Senast uppdaterad:

Ny tjänst för vinterväghållare

Inför vintersäsongen har SMHIs erbjudande för vinterväghållare fått en ny tjänst, SMHI VinterVäg. Det är en webbtjänst som ska göra det lättare att överblicka väderläget och snabbt fatta beslut när det finns risk för frost, ishalka och snö. För att förstå vilka utmaningar och problem …

Senast uppdaterad:

Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning hos SMHI

Nu har de sextio första beslutsfattarna från Afrika genomfört utbildningen "Klimatförändring och -anpassning" på SMHI i Norrköping. Totalt kommer 250 personer från nio afrikanska länder att genomgå programmet, som omfattar allt från den senaste klimatforskningen till riskhantering.

Senast uppdaterad:

Osäker framtid för isvägar

På många håll i landet är det vanligt att ploga upp vägbanor på frusna sjöar, vattendrag och hav under vintermånaderna. Ett varmare klimat gör framtiden för isvägar osäker och därför behövs alternativ.

Senast uppdaterad:

Insikt om väder användbart för handeln

Det finns samband mellan väder och handel. Nu har SMHIs affärsavtal med Coop Logistik både förlängts och utvidgats. Genom nära samarbete och bearbetning av stora datamängder levererar nu SMHI prognoser för försäljningen av Coops grillsortiment.

Senast uppdaterad:

Ny tjänst: Klimatanpassa din kommun

Skogsbränder, översvämningar och jordskred – klimatet förändras och svenska kommuner är i stort behov av att rusta sig. Men att påbörja klimatanpassningen kräver kunskap och metod som kommunerna många gånger saknar. Det är bakgrunden till en ny konsulttjänst från SMHI som kan bidra till att …

Senast uppdaterad:

Praktisk träning i luftkvalitetsmodellering

ABEA, Association of Bulgarian Energy Agencies, använder det toppmoderna luftkvalitetssystemet Airviro för bedömningar av luftkvaliteten i bulgariska städer. SMHI fick besök av två anställda från ABEA som fick praktisk utbildning och stöd för att komma igång. 

Senast uppdaterad:

Sveriges vattenkraftsföretag samlades i Norrköping

Under SMHIs vattenkraftsdagar i slutet av november fanns stora aktörer som Vattenfall, Statkraft, E.ON, SVF och Vattenregleringsföretagen samlade i Norrköping. En viktig punkt på programmet var utvärderingen av SMHIs hydrologiska prognoser. Hur såg flödena till exempel ut i samband med vårfloden? …

Senast uppdaterad:

År

Månad