Viktigt med mer kunskap om klimatet för energisektorn

Sol- och vindkraft växer i Europa och utgör en växande andel av energiproduktionen. Därmed blir väderinformation allt viktigare. Det handlar även om risker för extremväder som kan påverka elöverföring och offshore-verksamhet. Nu ska SMHI bidra till ökad kunskap om klimatet. Under två års tid kommer SMHI delta i projektet Clim4Energy. Fokus för SMHI i projektet är hur den framtida vattenkraftproduktionen påverkas när klimatet förändras.

Vattenkraften i Skandinavien ses ibland som ett batteri som kan leverera kraft när det är mulet och solen inte skiner, den kan enkelt stängas och slås på. SMHI deltar i projektet Clim4Energy som skall ta fram relevant klimatinformation för planering av framtida energiproduktion. Inom projektet ansvarar SMHI för de delar som rör vattenkraftproduktion.

Flera europeiska deltagare i Clim4Energy

Projektet påbörjades januari 2016 och kommer att pågå fram till våren 2018. Clim4Energy samlar experter från 7 olika klimatforskning- och serviceföretag eller myndigheter och 11 aktörer inom energimarknaden.

Projektet koordineras av CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission). Övriga deltagare är:

  • CNRS (National Center for Scientific Research)
  • FMI (Meteorologiska Institutet i Finland)
  • Météo-France
  • BSC (Barcelona Supercomputing Centre, Spanien)
  • MetOffice
  • Gerics (Climate Service Center Germany)

Utöver dessa deltagare finns det ett antal testare (co-designers) som ska representera användarna av den relevanta informationen. För SMHIs del finns tre sådana: Statkraft, Vattenfall och Nena A/S. Inom projektet kommer det göras fallstudier med klimatparametrar som är relevanta för energisektorn. Till slutet av projektet ska det tas fram 9 stycken indikatorer som visar på klimatutvecklingen i Europa med fokus på energimarknaden.