Professionella tjänster

SMHI erbjuder marknaden ett brett utbud av branschanpassade och kundintegrerade tjänster, för näringsliv och för samhälle. Tjänsterna baseras på erfarenheter och expertkunskaper inom SMHIs samtliga kompetensområden samt samarbeten med externa partners.

översvämning, översvämmad gräsmatta, gräsmatta under vatten, gräsplan under vatten, vattendränkt, skyfall, efter skyfall

Undvik översvämningar med hjälp av kartering

För detaljplanering av bebyggelse nära vatten krävs noggranna beräkningar av vattennivåer. Vi utför tillförlitliga översvämningskarteringar som blir användbara beslutsunderlag. Vi kan även hjälpa dig att dra slutsatser utifrån historiska data och klimatscenarier.

Stockholm, Stockholm by the sea, båtar, båtar vid, slottet, Stockholms slott, gamla stan, Skeppsbron, speglar sig i vattnet

Utredningar för myndigheter

SMHI utför utredningar och konsekvensanalyser på uppdrag av andra myndigheter inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. En stor del av uppdragen handlar om klimatet och miljön.

Vattenmiljö

Planera för en bättre vattenmiljö

För att se till att ha god vattenkvalitet både idag och framöver behövs ett bra underlag för att planera för en bättre vattenmiljö. Våra experter hjälper dig med detta och utreder vilka åtgärder som kan behöva göras.

översvämning, översvämmad gräsmatta, gräsmatta under vatten, gräsplan under vatten, vattendränkt, skyfall, efter skyfall

Undvik översvämningar med hjälp av kartering

För detaljplanering av bebyggelse nära vatten krävs noggranna beräkningar av vattennivåer. Vi utför tillförlitliga översvämningskarteringar som blir användbara beslutsunderlag. Vi kan även hjälpa dig att dra slutsatser utifrån historiska data och klimatscenarier.

Stockholm, Stockholm by the sea, båtar, båtar vid, slottet, Stockholms slott, gamla stan, Skeppsbron, speglar sig i vattnet

Utredningar för myndigheter

SMHI utför utredningar och konsekvensanalyser på uppdrag av andra myndigheter inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. En stor del av uppdragen handlar om klimatet och miljön.

Vattenmiljö

Planera för en bättre vattenmiljö

För att se till att ha god vattenkvalitet både idag och framöver behövs ett bra underlag för att planera för en bättre vattenmiljö. Våra experter hjälper dig med detta och utreder vilka åtgärder som kan behöva göras.