Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över Kungörande och granskning av järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, bandel 506 Nyköpings kommun, Södermanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2505
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 januari 2020
Senast uppdaterad:

Angående ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2334
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad datum: 20 januari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över: AB Impregna angående avgränsningssamråd inför kommande ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad impregneringsverksamhet, Ludvika kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2396/14.1
Departement/Myndighet : null
Besvarad datum: 3 januari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd om översiktsplan för Arvidsjaurs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2344/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbotten
Besvarad datum: 3 januari 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över inbjudan till samråd om tillståndspliktig vattenverksamhet i Store Mosse nationalpark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2313/14.1
Departement/Myndighet : Bergab
Besvarad datum: 18 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22).

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1941/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 18 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av bioraffinaderi med mera samt ändring av verksamheten vid SCA Östrand, Timrå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2110/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad datum: 11 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Kungörelse M 8264-18 Märsta förenade åkeriföretag AB har ansökt om förlängning av pågående bergtäkt- och återvinningsverksamhet Västerbytorp, Sigtuna kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2250/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 2 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Kommunövergripande ÖP Söderhamns kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2264/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen ävleborg
Besvarad datum: 29 november 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Projekt Vätternvatten - Inbjudan till samråd

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2028/10.2
Departement/Myndighet : Vätternvatten AB
Besvarad datum: 21 november 2019
Senast uppdaterad: