Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nedläggning av undervattenskabel

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2319/10.1
Departement/Myndighet : Ramboll Sverige AB
Besvarad datum: 28 november 2018
Senast uppdaterad:

Naturvårdsverket angående ansökan om återkallande av tillstånd vad avser Gränsälvskommissionens beslut den 20 augusti 2010 i Haparanda

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1882/10.1
Departement/Myndighet : Umeå tingsrätt
Besvarad datum: 27 november 2018
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Gårda Brygga, Småbåtshamn Åsa, i Kungsbacka Kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2264/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad:

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan enligt Esbokonventionen för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt avseende den nordvästra sträckningen i Danmark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/862/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg 620, delen Vindeln-Buberget, i Vindelns kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2228/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad:

Samråd enligt miljöbalken, Grimmared sand- och bergtäkt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2089/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 15 november 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för anläggning av ny väg 27, delen förbi Bor i Värnamo kommun, Jönköpings län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2039/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 15 november 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för ombyggnad av väg 136, Ottenby - Borgholm, delarna Algutsrum-Glömminge och Glömminge-Rälla i Mörbylånga och Borgholms kommuner, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2038/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 november 2018
Senast uppdaterad:

Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till utökad vattenverksamhet i Katrineholms vattentäkt enligt miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2035/10.1
Departement/Myndighet : Katrineholm Vatten och Avfall AB
Besvarad datum: 12 november 2018
Senast uppdaterad:

Remittering av betänkande "Vägar till hållbara vattentjänster"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1391/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 31 oktober 2018
Senast uppdaterad: