Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samrådsremiss för ombyggnad av E4 delen Bro över Kalix älv i Kalix kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/471/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan delen Tjärnvik - Njurundabommen i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län samt Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/457/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för anläggning av mötesfri landsväg Forslunda – Hissjö samt allmän parallellväg för oskyddade trafikanter Forslunda – Håkmark vid väg 363 i Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/390/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för anläggning av trafiksäkerhetsåtgärder i Haddingen vid väg 363 Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/389/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för anläggning av trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö vid väg 363 Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/340/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för Kapacitetshöjande åtgärder E45/Rv70 Genom Mora - Mora kommun, Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/358/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 1 mars 2017
Senast uppdaterad:

Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2014/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 23 februari 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsunderlag för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt miljöbalken för utbyggnad av Kolkajen-Ropsten, fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3 i Stockholms kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/230/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 21 februari 2017
Senast uppdaterad:

Avgränsningssamråd för miljöbedömning av länstransportplanen för Södermanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/41/10.1
Departement/Myndighet : Regionförbundet Sörmland
Besvarad datum: 21 februari 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av väg E45 mellan Vattnäs – Trunna, Orsa kommun, Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/254/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 21 februari 2017
Senast uppdaterad: