Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan enligt Esbokonventionen för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt avseende den nordvästra sträckningen i Danmark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/862/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg 620, delen Vindeln-Buberget, i Vindelns kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2228/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad:

Samråd enligt miljöbalken, Grimmared sand- och bergtäkt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2089/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 15 november 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för anläggning av ny väg 27, delen förbi Bor i Värnamo kommun, Jönköpings län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2039/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 15 november 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för ombyggnad av väg 136, Ottenby - Borgholm, delarna Algutsrum-Glömminge och Glömminge-Rälla i Mörbylånga och Borgholms kommuner, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2038/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 november 2018
Senast uppdaterad:

Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till utökad vattenverksamhet i Katrineholms vattentäkt enligt miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2035/10.1
Departement/Myndighet : Katrineholm Vatten och Avfall AB
Besvarad datum: 12 november 2018
Senast uppdaterad:

Remittering av betänkande "Vägar till hållbara vattentjänster"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1391/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 31 oktober 2018
Senast uppdaterad:

Begäran om SAMRÅD för "Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära områden den s.k LIS-planen för Åsele kommun"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1982/10.1
Departement/Myndighet : Åsele Kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Besvarad datum: 31 oktober 2018
Senast uppdaterad:

Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt kap. 11 miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1911/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms Stads Parkerings AB
Besvarad datum: 17 oktober 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsunderlag Ansökan om nytt miljötillstånd för SRW Scandinavian Raceway Anderstorp

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1859/10.1
Departement/Myndighet : Vatten och samhällsteknik AB
Besvarad datum: 15 oktober 2018
Senast uppdaterad: