Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över remiss av betänkandet En utvecklad vattenförvaltning SOU 2016:66

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/260/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 29 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/647/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 28 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd gällande utrivning av vandringshinder i Husbyån, Haninge kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/927/14.1
Departement/Myndighet : Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Besvarad datum: 28 april 2020
Senast uppdaterad:

Notification on the strategic environmental assessment for the Maritime Spatian Plan of Internal Sea Waters, Territorial Sea and Exclusive Economic Zone.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/703/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 24 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd för Norrbotniabanan Dåva-Gryssjön, Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1093/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 22 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss angående PTS förslag till föreskrift om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/756/10.1
Departement/Myndighet : Post- och telestyrelsen Box 5398
Besvarad datum: 22 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss – Revision av del av Programområde Luft inom nationella miljöövervakningen (försurande och övergödande ämnen)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/818/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 17 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/707/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 2 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan tillstånd vattenverksamhet, ökat uttag ur Strömmen till bevattningsdamm, Södra Gärdslösa 8:1 samt Övra Bägby 3:3, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/572/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 2 april 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Trafikverkets ansökan om åtgärder vid befintlig bro – Täljeån, Örebro kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/548/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 27 mars 2020
Senast uppdaterad: