Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln; inför ett framtida nedläggande av optisk fiberkabel mellan Rysslands fastland och den ryska exklaven Kaliningrad oblast

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/893/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 15 maj 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss – Oljeskyddsplan för Valdemarsviks kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/789/10.1
Departement/Myndighet : Valdemarsviks kommun
Besvarad datum: 3 maj 2019
Senast uppdaterad:

Inbjudan till kompletterande samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i samband med utveckling av Kolkajen-Ropsten, Norra Djurgårdsstaden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/230/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment
Besvarad datum: 26 april 2019
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd till anläggande av flytbryggor m.m. på fastigheten Danderyd 2:1 i Danderyds kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/725/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 25 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Regional energi- och klimatstrategi - På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/536/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarna
Besvarad datum: 17 april 2019
Senast uppdaterad:

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande Danmarks del av ledningen inom Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/364
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 17 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd inför ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken, Almer Oil & Chemical Storage, Gävle

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/881/14.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 17 april 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Tillstånd för vattenverksamhet för rivning av befintligt dämme m.m mellan sjöarna Båven och Lidsjön i Nyköpings kommun; bemötande

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1664/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 12 april 2019
Senast uppdaterad:

Inbjudan till samråd avseende ansökan om nyanläggning av kaj, muddring och utfyllnad i vatten samt uppläggning av muddermassor i Karlshamns hamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/570/10.1
Departement/Myndighet : WSP Environmental
Besvarad datum: 10 april 2019
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för att undersöka kontinentalsockeln inför ett framtida eventuellt anläggande av tre havsvindkraftparker: Gotland, Skåne och Öland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/455/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 8 april 2019
Senast uppdaterad: