Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Inbjudan till samråd för ombyggnad av Väg E45 i storuman kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1501/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 31 juli 2018
Senast uppdaterad:

Kustzonsprogram för Lomma kommun 2018–2030, del A, del B och del C

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018)88/10.1
Departement/Myndighet : Lomma Kommun
Besvarad datum: 25 juni 2018
Senast uppdaterad:

Samråd avseende nytt miljötillstånd för Sundsvall-Timrå Airport

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1204/10.1
Departement/Myndighet : Airport Sundsvall-Timrå
Besvarad datum: 25 juni 2018
Senast uppdaterad:

Samråd bergtäkt Vimmerby kommun på uppdrag av Berg Grus Sand Småland AB

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1272/10.1
Departement/Myndighet : Vimmerby kommun
Besvarad datum: 20 juni 2018
Senast uppdaterad:

Synpunkter på utredning om återvätning av organogen jordbruksmark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1187/10.1
Departement/Myndighet : Jordbruksverket
Besvarad datum: 19 juni 2018
Senast uppdaterad:

Kungörelse M 630-18 Växjö kommun ansökt om tillstånd utrivning av dammanläggning Hanefors vattenkraftverk i Aggaån

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1147
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt
Besvarad datum: 18 juni 2018
Senast uppdaterad:

Ny databasstruktur - Åtgärder i vatten

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1123/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Jönköpings Län
Besvarad datum: 31 maj 2018
Senast uppdaterad:

Samråd Sjöreglering och vattenuttag vid Hornsjön-Löttorp, Öland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 208/1049/10.1
Departement/Myndighet : Structor Miljö Öst AB
Besvarad datum: 24 maj 2018
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken(1998:808) för vattenverksamhet i samband med byggnation i stadsdelen Inre hamnen i centrala Norrköping, Norrköpings kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1047/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 24 maj 2018
Senast uppdaterad:

Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/448/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 22 maj 2018
Senast uppdaterad: