Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotland kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1781/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad datum: 5 oktober 2018
Senast uppdaterad:

Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1634/10.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad datum: 27 september 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för ombyggnad av väg 49 delen Axvall - Varnhem i Skara kommun Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1738/9.5
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 26 september 2018
Senast uppdaterad:

Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1201/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västernorrland
Besvarad datum: 14 september 2018
Senast uppdaterad:

Ansökan om förnyat undersökningstillstånd för fortsatt undersökning av den s.k. RA-sträckningen för Nord Stream 2-projektet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1742/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 10 september 2018
Senast uppdaterad:

Det svenska medlemskapet i IIASA

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1418/10.1
Departement/Myndighet : FORMAS
Besvarad datum: 10 september 2018
Senast uppdaterad:

Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E22 delen trafikplats Lund södra samt väg E22 mellan trafikplats Lund södra och trafikplats Råby i Lund och Staffanstorps kommun Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1890/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 5 september 2018
Senast uppdaterad:

Underlagsrapport - miljöeffekter av vattenuttag

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1704/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 31 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Kungörelse M 3142-18 Region Gotland ansökt om tillstånd allmän vattenförsörjning bortledande ytvatten från Östersjön Gotlands Kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1545/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 31 augusti 2018
Senast uppdaterad:

Förordning om återanvändning av vatten - förslag från EU-kommissionen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1439/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 30 augusti 2018
Senast uppdaterad: