Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över “Annex 3 and consequential amendments to Annex 10, Volume II and PANS-ATM (Doc 4444)”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1257/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 2 juli 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande om nationell plan för omprövning av vattenkraft

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1073/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 28 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI angående Kungörelse M 7982-18, aktbilaga 29

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1244/101
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 26 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande angående Kungörelse M 7982-18, aktbilaga 29

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1244/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 26 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/898/10.1
Departement/Myndighet : Regeringskansliet
Besvarad datum: 17 juni 2019
Senast uppdaterad:

Remiss Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/855/10.1
Departement/Myndighet : Regeringskansliet
Besvarad datum: 17 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/955/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 14 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd för E16/väg 70, Borlänge - Djurås, delen Sifferbo - Djurås (etapp 3), Gagnef kommun, Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1120/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Ansökan om tillstånd för markavvattning, Vellinge kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1160/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 14 juni 2019
Senast uppdaterad:

Kungörelse M 2141-19 Statens fastighetsverk har ansökt om vattenverksamhet i Skärsättra 4:1 i Tierps Kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1085/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 10 juni 2019
Senast uppdaterad: