Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Underrättelse från Polen i enlighet med ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, gällande kärnkraftverk i norra Polen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2527/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 27 januari 2016
Senast uppdaterad:

Remiss avseende Genomförandeutredningens delbetänkande - En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2083/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 18 december 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan om dumpning av muddermassor vid muddringsarbeten - Småbåtshamn Tranevikens Samfällighetsförening

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2451/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västra Götaland
Besvarad datum: 18 december 2015
Senast uppdaterad:

Tillstånd till motorsportanläggning m.m. Prövotidsredovisning från Aros Racetrack Development Aktiebolag

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2179/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 17 december 2015
Senast uppdaterad:

Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E18, Arninge bytespunkt/resecentrum i Täby och Österåkers kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2319/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 december 2015
Senast uppdaterad:

Utbyggnad till dubbelspår för Västkust-banan, Ängelholm – Helsingborg, Romares väg i Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2357/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 december 2015
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd för anläggande av Hjorthagsgaraget, Stockholm stad

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2281/10.1
Departement/Myndighet : SWECO Environment AB
Besvarad datum: 15 december 2015
Senast uppdaterad:

Förslag till tematiskt LIS-tillägg till översiktsplan för Kalix kommun, landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2240/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 15 december 2015
Senast uppdaterad:

Tillståndsprövning av åtgärder för att förhindra översvämning av Olofströms samhälle

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2264/10.1
Departement/Myndighet : WSP Environmental
Besvarad datum: 11 december 2015
Senast uppdaterad:

E4 i ny sträckning genom Åsberget i Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2101/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 1 december 2015
Senast uppdaterad: