Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Utbyggnad av Ullevileden – kompletterande samråd om tillstånd för vattenverksamhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/1389/10.1
Departement/Myndighet : Linköpings kommun
Besvarad datum: 24 mars 2015
Senast uppdaterad:

Samråd för planering av ombyggnad av E4, Ljungby-Toftanäs i Ljungby kommun, Kronobergs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/424/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 24 mars 2015
Senast uppdaterad:

Överklagande av Länsstyrelsen Norrbottens beslut avseende muddring vid fastigheten Kalix Vallen 1:13

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/555/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 20 mars 2015
Senast uppdaterad:

Anläggning av väg E20 Alingsås – Vårgårda, delen Bälinge – Vårgårda i Alingsås kommun och Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/327/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 mars 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan om ändring av villkor rörande utsättningsskyldighet av utvandringsfärdiga lax- och havsöringssmolt m.m. avseende Pengfors kraftstation, Vännäs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/543/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 16 mars 2015
Senast uppdaterad:

Utbyggnad av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka centrum

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/312/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 11 mars 2015
Senast uppdaterad:

Tillstånd till vattenverksamhet avseende uppförande av en ny bro m.m. över Fyrisån i Flottsund, Uppsala och Knivsta kommuner

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1725/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 10 mars 2015
Senast uppdaterad:

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggande av kaj m.m. i Toresta

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2094/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 mars 2015
Senast uppdaterad:

Förslag till ändring av ICAO Annex 3 med konsekvensändringar till Annex 11, PANS-ABC (Doc 8400) och PANS-ATM (Doc 4444)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/236/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 27 februari 2015
Senast uppdaterad:

Vägledningsmaterial till Sveriges kommuner kring tillsyn av små avlopp

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/390/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 26 februari 2015
Senast uppdaterad: