Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Statem. on Consult. according to the Espoo Conv. Prot. on the Maritime Spatial Plan for territorial sea and excl. economic zone of the Rep. of Latvia incl. Strategic Environmental Impact Assessment

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/133/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 22 februari 2016
Senast uppdaterad:

Anläggning av E6.20 Hisingsleden södra delen och Halvors länk. I Göteborgs stad, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/256/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 februari 2016
Senast uppdaterad:

Detaljplaner för Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra Brommösund i Mariestads kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/194/10.1
Departement/Myndighet : Svea Hovrätt
Besvarad datum: 17 februari 2016
Senast uppdaterad:

Preliminär Sjögeografisk/ Sjömätningsplan 2016 - 2020

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/216/10.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad datum: 12 februari 2016
Senast uppdaterad:

Samråd om framtagen miljökonsekvensbeskrivning för en dansk vindkraftspark på Kriegers Flak

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2609/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 5 februari 2016
Senast uppdaterad:

Samråd avseende utbyte av Tingshusbron

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/84/10.1
Departement/Myndighet : Tranås kommun
Besvarad datum: 4 februari 2016
Senast uppdaterad:

Förslag till föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2556/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 28 januari 2016
Senast uppdaterad:

En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2171/10.1
Departement/Myndighet : Utbildningsdepartementet
Besvarad datum: 27 januari 2016
Senast uppdaterad:

Underrättelse från Polen i enlighet med ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, gällande kärnkraftverk i norra Polen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2527/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 27 januari 2016
Senast uppdaterad:

Remiss avseende Genomförandeutredningens delbetänkande - En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2083/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 18 december 2015
Senast uppdaterad: