Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Statusrapport avseende Nationell metadataprofil, version 3.1.1

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/744/10.1
Departement/Myndighet : SIS Swedish Standards Institute
Besvarad datum: 7 maj 2015
Senast uppdaterad:

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2015 - fokusområden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/700/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 4 maj 2015
Senast uppdaterad:

Samråd om God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 4, Åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt Havsmiljöförordningen (2010:1341)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/473/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2010/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2031/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Kalmar län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2110/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västmanlands län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2217/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2045/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/357/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala tätort

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/503/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Uppsala Län
Besvarad datum: 24 april 2015
Senast uppdaterad: