Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Förslag till tematiskt LIS-tillägg till översiktsplan för Kalix kommun, landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2240/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 15 december 2015
Senast uppdaterad:

Tillståndsprövning av åtgärder för att förhindra översvämning av Olofströms samhälle

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2264/10.1
Departement/Myndighet : WSP Environmental
Besvarad datum: 11 december 2015
Senast uppdaterad:

E4 i ny sträckning genom Åsberget i Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2101/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 1 december 2015
Senast uppdaterad:

Samråd - Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2034/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad datum: 25 november 2015
Senast uppdaterad:

Naturvårdsverkets förslag till ny nationell norm för svenska lavinutbildningar - SVELAV

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2133/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 24 november 2015
Senast uppdaterad:

Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan, Hudiksvalls kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2190/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad datum: 20 november 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid Årstafältet, Stockholm

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2125/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 10 november 2015
Senast uppdaterad:

Ombyggnad av väg 562, delen Sundsvalls resecentrum – Trafikplats Skönsberg i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2006/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 november 2015
Senast uppdaterad:

Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1482/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 23 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Förslag till regionala riktlinjer för fysisk planering vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1316/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar Län
Besvarad datum: 13 oktober 2015
Senast uppdaterad: