Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över remittering av MSB:s rapporter om ändring i bilagan till förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019//1097/10.1
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Remiss Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1203/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Östergötland
Besvarad datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1278/10.1
Departement/Myndighet : Regeringskansliet
Besvarad datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Samråd rörande planerad vattenverksamhet vid Utsprångskajen i Härnösand

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1549/14.1
Departement/Myndighet : Ramboll Sweden AB
Besvarad datum: 19 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Samråd gällande gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande Danmarks del inom Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/364/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 15 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över nationell världsarvsstrategi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1312/10.1
Departement/Myndighet : Riksantikvarieämbetet
Besvarad datum: 15 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande med anledning av avgränsningssamråd inför inlämnande av tillståndsansökan för vattenverksamhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1469/10.1
Departement/Myndighet : Orbicon AB
Besvarad datum: 13 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Översiktsplan för Härjedalens kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1197/10.1
Departement/Myndighet : null
Besvarad datum: 3 juli 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av regional oljeskyddsplan i Hallands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1159/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Hallands län
Besvarad datum: 3 juli 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över: Samråd om detaljplan för Björkö 3:35 och 3:6

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1385/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 2 juli 2019
Senast uppdaterad: