Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över samråd E45 Säffle - Hammar

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1926/14.1
Departement/Myndighet : AFRY
Besvarad datum: 16 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsunderlag Almbro grunddamm

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1431/14.1
Departement/Myndighet : Norconsult AB
Besvarad datum: 14 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland om projekt för livstidsförlängning av kärnkraftverket Lovisa

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1736
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 14 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss Fi2020/03071/SPN Promemoria med förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1509/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 30 september 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över inbjudan till samråd - Hybrit demonstrationsanläggning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1431/10.1
Departement/Myndighet : Hybrit Development AB
Besvarad datum: 9 september 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/985/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 28 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för anläggning av Väg 53, södra infarten Eskilstuna, Eskilstuna kommun, Södermanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1500/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 25 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över kungörelse för uttag av vatten för snöproduktion ur Hållsdammen, Billingen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1522/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 14 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd till utrivning av befintlig regleringsdamm vid utloppet av sjön Lilla Ullen i Hagfors kommun, i Klarälvens avrinningsområde

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1529/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 14 augusti 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över vägledning om Naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet - remiss för referensgruppen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/1307/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 26 juni 2020
Senast uppdaterad: