Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1482/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 23 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Förslag till regionala riktlinjer för fysisk planering vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1316/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar Län
Besvarad datum: 13 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Samråd om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för anläggning av bro över Tunaån i Borlänge kommun, Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1766/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1387/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 9 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Förslag till ny översiktsplan för Piteå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1810/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 9 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Vattenverksamhet för anläggningsarbeten och utfyllnad vid Gerdskens norra strand, kvarteret Vimpeln

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1809/14.1
Departement/Myndighet : Gerdsken Förvaltning AB
Besvarad datum: 9 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Sveriges handlingsplan för oljeskadeskydd

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1558/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 6 oktober 2015
Senast uppdaterad:

Boliden Bergsöe AB i Landskrona – Samråd enligt Sevesolagen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1688/10.1
Departement/Myndighet : Boliden Bergsöe AB
Besvarad datum: 29 september 2015
Senast uppdaterad:

Delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SoU 2015:51)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1386/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 22 september 2015
Senast uppdaterad:

Statement on Consultation according to the Espoo Convention Protocol on the Programme of Measures for the Marine Protection of the German Parts of the North Sea and the Baltic Sea

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1127/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 3 september 2015
Senast uppdaterad: