Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan, delen Enånger - Idenor – Stegskogen, i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1830/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 26 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1344/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 18 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för uttag av vatten i Hållsdammen, Billingens fritidsområde, Skövde kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1808/10.1
Departement/Myndighet : Skövde kommun
Besvarad datum: 12 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1450/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 7 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/738/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 30 september 2016
Senast uppdaterad:

Anläggning av E16 delen förbi Yttermalung i Malung-Sälens kommun, Dalarna län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1666/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 september 2016
Senast uppdaterad:

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1274/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Stockholms län
Besvarad datum: 19 september 2016
Senast uppdaterad:

Yttrande över Rapporten Mer flyg och bostäder - den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1046/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 9 september 2016
Senast uppdaterad:

Utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1593/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 31 augusti 2016
Senast uppdaterad:

Remiss av reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/944/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 16 augusti 2016
Senast uppdaterad: