Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2031/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Kalmar län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2110/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västmanlands län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2217/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2045/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/357/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 30 april 2015
Senast uppdaterad:

Riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala tätort

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/503/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Uppsala Län
Besvarad datum: 24 april 2015
Senast uppdaterad:

Samråd och informationsutställning om Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/689/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 23 april 2015
Senast uppdaterad:

Ny tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby station

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/687/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 23 april 2015
Senast uppdaterad:

Post- och Telestyrelsens förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/664/10.1
Departement/Myndighet : Post- och telestyrelsen
Besvarad datum: 21 april 2015
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för provborrning 10/4-1 Zeppelin i Nordsjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/624/10.1
Departement/Myndighet : Miljødirektoratet, Norge
Besvarad datum: 15 april 2015
Senast uppdaterad: