Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1144/10.1
Departement/Myndighet : Strålsäkerhetsmyndigheten
Besvarad datum: 21 juni 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ny öppningsbar bro, väg 841 Stäket, Upplands-Bro och Järfälla kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1210/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 juni 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för anläggning av ny bro vid Stäket, väg 841, i Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1209/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 juni 2017
Senast uppdaterad:

Underrättelse om granskning av detaljplan för Öckerö Kretsloppspark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1172/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 16 juni 2017
Senast uppdaterad:

Samråd angående projekt Ostlänken, och delsräckan Sillekrog - Sjösa

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1102/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 juni 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av E18, Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron i Danderyd kommun och Solna stad, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/985/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 juni 2017
Senast uppdaterad:

Remiss avseende delbetänkandet av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster - ”digitalförvaltning.nu” (SOU 2017:23)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/662/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 15 juni 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till bildande av Åsnens Nationalpark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1023/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 14 juni 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för landbaserad fiskodling, Sotenäs kommun. Prövning av miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet enligt 9 och 11 kap. Miljöbalken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1150/14.1
Departement/Myndighet : Smögenlax Aquaculture AB
Besvarad datum: 8 juni 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Sveaskogs Förvaltnings AB om tillståndsansökan av Bergvattnets damm, Laxå kommun, Örebro län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1097/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 1 juni 2017
Senast uppdaterad: