Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd angående detaljplan för Hjälvik, Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1735/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö Kommun
Besvarad datum: 13 september 2017
Senast uppdaterad:

Samråd angående ombyggnad av väg 542, delen Vigge - Matfors i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1606/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 8 september 2017
Senast uppdaterad:

Geodataspecifikationer och mätningsanvisningar 3.0 TEST framtagna inom ramen för Samverkan Svensk geoprocess

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1295/10.1
Departement/Myndighet : svenskgeoprocess@lm.se
Besvarad datum: 7 september 2017
Senast uppdaterad:

Samråd angående grustäkt på fastigheten Valåkra 5:1 Högsby kommun, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1593/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige
Besvarad datum: 31 augusti 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om kommuntäckande översiktsplan för Orsa kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1479/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarna
Besvarad datum: 28 augusti 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg 562/559 delen Njurundabommen i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1460/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 28 augusti 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Värmdö Hamnar AB angående tillstånd till om- och utbyggnad av Stavsnäs Vinterhamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1550/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 25 augusti 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Elsäkerhetsverkets rapport för klimatanpassning ver 0.5

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1469/10.1
Departement/Myndighet : Elsäkerhetsverket
Besvarad datum: 22 augusti 2017
Senast uppdaterad:

Remiss avseende SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera redlighet i forskning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/964/10.1
Departement/Myndighet : Utbildningsdepartementet
Besvarad datum: 18 augusti 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till ny kommuntäckande översiktsplan för Bergs kommun, Jämtlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1314/10.1
Departement/Myndighet : Bergs kommun, Jämtlands län
Besvarad datum: 8 augusti 2017
Senast uppdaterad: