Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Inbjudan till samråd med anledning av planerad muddring av Hindersöns farled inför ansökan om ändringstillstånd enligt 11 kap. 9 § Miljöbalken, inom Luleå skärgård i Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2516/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 17 januari 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2527/10.1
Departement/Myndighet : Gällivare kommun
Besvarad datum: 14 januari 2019
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö i Götene kommun, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2286/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 december 2018
Senast uppdaterad:

Miljöanpassningar vid Hackekvarn och Ålshults kanal

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2069/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kronobergs Län
Besvarad datum: 30 november 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till översiktsplan för Lycksele kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1966/10.1
Departement/Myndighet : Lycksele kommun
Besvarad datum: 30 november 2018
Senast uppdaterad:

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nedläggning av undervattenskabel

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2319/10.1
Departement/Myndighet : Ramboll Sverige AB
Besvarad datum: 28 november 2018
Senast uppdaterad:

Naturvårdsverket angående ansökan om återkallande av tillstånd vad avser Gränsälvskommissionens beslut den 20 augusti 2010 i Haparanda

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1882/10.1
Departement/Myndighet : Umeå tingsrätt
Besvarad datum: 27 november 2018
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Gårda Brygga, Småbåtshamn Åsa, i Kungsbacka Kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2264/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad:

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan enligt Esbokonventionen för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt avseende den nordvästra sträckningen i Danmark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/862/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg 620, delen Vindeln-Buberget, i Vindelns kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2228/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 november 2018
Senast uppdaterad: