Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd angående Tillståndsansökan för ny Kretsloppscentral Kil, Nacka och Värmdö kommuner

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1950/10.1
Departement/Myndighet : Värmdö kommun
Besvarad datum: 4 november 2016
Senast uppdaterad:

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1482/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 27 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Samråd om Landsortsfarleden - Inrättande av ny farled mellan Landsort och Södertälje

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1801/10.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad datum: 26 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan, delen Enånger - Idenor – Stegskogen, i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1830/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 26 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1344/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 18 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för uttag av vatten i Hållsdammen, Billingens fritidsområde, Skövde kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1808/10.1
Departement/Myndighet : Skövde kommun
Besvarad datum: 12 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1450/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 7 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/738/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 30 september 2016
Senast uppdaterad:

Anläggning av E16 delen förbi Yttermalung i Malung-Sälens kommun, Dalarna län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1666/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 september 2016
Senast uppdaterad:

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1274/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Stockholms län
Besvarad datum: 19 september 2016
Senast uppdaterad: