Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2167/10.1
Departement/Myndighet : Oskarshamns kommun
Besvarad datum: 8 januari 2018
Senast uppdaterad:

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra, Piteå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2247/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön - Älvros i Härjedalens kommun, Jämtlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2341/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över ”Förslag till reviderad Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2100/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västernorrland
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg 745, delen Bjuråker-Näsviken i Hudiksvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2401/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 december 2017
Senast uppdaterad:

Samordnad beredskapsplan för höga flöden och dammhaveri i södra Sverige

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2349/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Hallands län
Besvarad datum: 6 december 2017
Senast uppdaterad:

Komplettering av pågående tillåtlighetsärende för Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 december 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Borgholms Energi AB om tillstånd till bibehållande och drift av anläggningar för uttag av havsvatten från Kalmarsund till avsaltningsanläggning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2074/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 28 november 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över ”Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1723/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarna
Besvarad datum: 27 november 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1707/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 24 november 2017
Senast uppdaterad: