Menu
 

Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala tätort
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/503/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Uppsala Län
Besvarad datum: 24 April 2015
Senast uppdaterad:
Samråd och informationsutställning om Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/689/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 23 April 2015
Senast uppdaterad:
Ny tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby station
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/687/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 23 April 2015
Senast uppdaterad:
Post- och Telestyrelsens förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/664/10.1
Departement/Myndighet : Post- och telestyrelsen
Besvarad datum: 21 April 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd för provborrning 10/4-1 Zeppelin i Nordsjön
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/624/10.1
Departement/Myndighet : Miljødirektoratet, Norge
Besvarad datum: 15 April 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. (Sunnerstaholms kraftverk) vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1464/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 15 April 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd för bortledning av ytvatten för jordbruksbevattning ur Helge å och Bivarödsån, Östra Göinge kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/714/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 14 April 2015
Senast uppdaterad:
Angående överklagande av Länsstyrelsen i Norrbottens beslut, anmälan om vattenverksamhet, muddring av inseglingsränna, Piteå Jävre S:10
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/713/10/1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 14 April 2015
Senast uppdaterad:
Vindkraft i Lycksele kommun, tillägg till översiktsplan
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/579/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västerbotten
Besvarad datum: 7 April 2015
Senast uppdaterad:
Finskt åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt Esbokonventionens protokoll
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/206/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 2 April 2015
Senast uppdaterad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa