Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Förslag till Vägplan för ombyggnad av väg E4 delen genom Älandsbro i Härnösands kommun, Västernorrlands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2012/1702/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 23 January 2015
Senast uppdaterad: 23 januari 2015
Samråd om kommuntäckande Översiktsplan för Hedemora kommun samt ett Tematiskt tillägg för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2299/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarna
Besvarad datum: 22 January 2015
Senast uppdaterad: 22 januari 2015
Ansökan om förlängd igångsättnings- och arbetstid, Vindelgranselegruvan
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2407/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 21 January 2015
Senast uppdaterad: 21 januari 2015
Förslag till järnvägsplan för Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg i Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2303/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 21 January 2015
Senast uppdaterad: 21 januari 2015
Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet under säsongen 2015
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2284/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 15 January 2015
Senast uppdaterad: 16 januari 2015
Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1363/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 14 January 2015
Senast uppdaterad: 16 januari 2015
Vägplan för anläggande och ombyggnad av väg 222 Skurubron i Nacka kommun, Stockholms län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2175/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
Vägplan för anläggning/ombyggnad av väg 87/323/723, infart till Hammarstrand samt anläggande av gång- och cykelväg mellan väg 87 och bron över Indalsälven i Ragunda, kommun Jämtlands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/516/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
Skrivelse om Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och organisation
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1997/10.1
Departement/Myndighet : Utbildningsdepartementet
Besvarad datum: 19 December 2014
Senast uppdaterad: 13 januari 2015
Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i EU-förordning
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1735/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 17 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa