Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samrådsunderlag gällande tillståndsansökan för byggnation av ny bro till Hågestaön, Sollefteå
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2230/10.1
Departement/Myndighet : WSP Envionmental
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2106/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Regional vattenförsörjningsplan Jönköpings län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2075/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jönköpings län
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Samråd om vattenverksamhet – Inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med reinvestering av Getingmidjan, järnvägsförbindelsen mellan Stockholms södra och Stockholms central
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2158/10.1
Departement/Myndighet : ÅF Industry (E.ON Elnät Sverige AB)
Besvarad datum: 9 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Val av lokalisering för väg 535, tvärförbindelse E20 – väg 40, delen Bårhult - Åstebo i Partille och Härryda kommuner, Västra Götalands Län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2039/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 9 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Förslag till slutrapport för Interreg. Sverige - Norgeprojektet "Vänerlaxens fria gång, Ekologisk status och förslag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden"
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1966/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Värmlands län
Besvarad datum: 5 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Lomma kommuns ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, uppgraderat erosionsskydd samt underhållsåtgärder längs Lomma kustområde
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2015/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Angående tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/1503/10.1
Departement/Myndighet : Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Besvarad datum: 3 December 2014
Senast uppdaterad: 3 december 2014
Miljömyndighetsutredningens delbetänkande "Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet - en kartläggning", SOU 2014:66
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1740/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 1 December 2014
Senast uppdaterad: 2 december 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa