Menu
 

Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Norra Masthugget, Järnvågen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1598/10.1
Departement/Myndighet : Älvstranden Utveckling AB
Besvarad datum: 1 September 2015
Senast uppdaterad:
Vattenverksamhet i Bällstaån inom Bromstens industriområde, Spånga
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2012/1376/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 1 September 2015
Senast uppdaterad:
Betänkandet av Havsgränsutredningen, Gränser i havet (SOU 2015:10)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/884/10.1
Departement/Myndighet : Utrikesdepartementet
Besvarad datum: 18 August 2015
Senast uppdaterad:
Förslag till ID-sättning av vattenförvaltningens grundläggande information
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/846/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 23 June 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd till utrivning av Gamla Lidingöbron och byggande av en bro, Lilla Lidingöbron
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/985/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 18 June 2015
Senast uppdaterad:
Samrådsremiss för lokalisering av anläggningen Umeåprojektet – Västra länken i Umeå Kommun, Västerbottens län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1194/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 June 2015
Senast uppdaterad:
Samråd gällande planerade åtgärder inom Gamlestaden som kräver tillstånd för vattenverksamhet och Natura 2000
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1079/10.1
Departement/Myndighet : Göteborgs stad Fastighetskontoret
Besvarad datum: 16 June 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan från Vattenfall Vattenkraft AB om godkännande och tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid Viskafors kraftstation, Borås kommun, Västra Götalands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1000/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 June 2015
Senast uppdaterad:
Post- och Telestyrelsens förslag om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/943/10.1
Departement/Myndighet : Post- och Telestyrelsen
Besvarad datum: 4 June 2015
Senast uppdaterad:
Enkäten relevanta standarder används av informationsansvariga organisationer
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1007/10.1
Departement/Myndighet : Geodatasekretariatet
Besvarad datum: 1 June 2015
Senast uppdaterad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa
 
 
statistics logger