Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Åkers kanal, Österåkers kommun, Stockholms län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/765/10.1
Departement/Myndighet : Österåkers kommun
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Samråd enligt Sevesolagen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/917/10.1
Departement/Myndighet : Norcarb Engineered Carbons AB
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Botkyrka och Haninge kommun, Stockholms län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/770/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Forsby kraftverk – Samrådsunderlag för ansökan om tillstånd för vattenkraftverk i Svartån, Västerås kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/771/10.1
Departement/Myndighet : Norconsult AB
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Förstärkningsåtgärd av väg 810 genom Vuollerim centrum i Jokkmokks kommun, Norrbottens län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/679/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Utrivning av dammbyggnad, Sågdammen i Svärdsjöån, Falu kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/640/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Halen, Olofströms kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/544/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge län
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 – 2020
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2553/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbotten samt lägga ned och bibehålla elkablar i Kalmarsund, Mörbylånga och Torsås kommuner, Kalmar län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/468/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1658/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad: