Menu
 

Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Naturvårdsverkets förslag till ny nationell norm för svenska lavinutbildningar - SVELAV
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2133/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 24 November 2015
Senast uppdaterad:
Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan, Hudiksvalls kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2190/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad datum: 20 November 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid Årstafältet, Stockholm
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2125/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 10 November 2015
Senast uppdaterad:
Ombyggnad av väg 562, delen Sundsvalls resecentrum – Trafikplats Skönsberg i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2006/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 November 2015
Senast uppdaterad:
Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1482/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 23 October 2015
Senast uppdaterad:
Förslag till regionala riktlinjer för fysisk planering vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1316/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar Län
Besvarad datum: 13 October 2015
Senast uppdaterad:
Samråd om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för anläggning av bro över Tunaån i Borlänge kommun, Dalarnas län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1766/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 October 2015
Senast uppdaterad:
Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1387/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 9 October 2015
Senast uppdaterad:
Förslag till ny översiktsplan för Piteå kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1810/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 9 October 2015
Senast uppdaterad:
Vattenverksamhet för anläggningsarbeten och utfyllnad vid Gerdskens norra strand, kvarteret Vimpeln
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1809/14.1
Departement/Myndighet : Gerdsken Förvaltning AB
Besvarad datum: 9 October 2015
Senast uppdaterad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa
 
 
statistics logger