Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan från Yxerns regleringsföretag om omprövning av gällande vattenhushållningsbestämmelser för sjön Yxern
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1957/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 27 November 2014
Senast uppdaterad: 27 november 2014
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1675/10.1
Departement/Myndighet : Socialdepartementet
Besvarad datum: 27 November 2014
Senast uppdaterad: 27 november 2014
Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1626/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 27 November 2014
Senast uppdaterad: 27 november 2014
Säkerhetskrav för byggnader, vägar och distributionsanläggningar i låglänta områden vid kust, sjöar och vattendrag – hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt klimat
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1800/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge län
Besvarad datum: 26 November 2014
Senast uppdaterad: 26 november 2014
Samråd av ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan 2035
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1520/10.1
Departement/Myndighet : Ängelholms kommun
Besvarad datum: 20 November 2014
Senast uppdaterad: 20 november 2014
Promemoria – Genomförande av offshoredirektivet
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1718/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 19 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet - utplacering av nya och omdisponering av befintliga bryggsektioner vid Upplands Väsby Båtsällskaps småbåtshamn
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1913/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 19 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Ansökan om bygdeavgiftsmedel avseende fastigheten Storsele 1:85 i Vilhelmina
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1946/10.1
Departement/Myndighet : Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Besvarad datum: 19 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Samrådsunderlag om tillstånd för vattenverksamhet för Lilla Lidingöbron
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/2112/10.1
Departement/Myndighet : Lidingö Stad
Besvarad datum: 14 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Naturvårdsstrategi för Skåne län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1681/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 14 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa