Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Stockholms Hamn AB angående anläggande och drift av hamn vid Norvikudden
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2012/1850/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 12 September 2014
Senast uppdaterad: 12 september 2014
Förslag till vägplan för anläggande av gång- och cykelväg längs väg 323, sträckan mellan väg 87 och Indalsälven samt ombyggnad av korsningen väg 87/323 i Hammarstrand, Ragunda, kommun Jämtlands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/516/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 9 September 2014
Senast uppdaterad: 9 september 2014
Införande av stationsregister för miljöövervakning – Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1357/10.1
Departement/Myndighet : SWECO Position AB
Besvarad datum: 8 September 2014
Senast uppdaterad: 8 september 2014
Inför tillåtlighetsprövning av Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 8 September 2014
Senast uppdaterad: 8 september 2014
Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1363/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 8 September 2014
Senast uppdaterad: 8 september 2014
Transportstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1288/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 3 September 2014
Senast uppdaterad: 3 september 2014
Ansökan från E.ON Vattenkraft Sverige AB om tillstånd för ombyggnad och effektivisering av Karlsunds kraftverk i Svartån, Örebro kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1336/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 29 August 2014
Senast uppdaterad: 29 augusti 2014
Rapporten Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1509/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 28 August 2014
Senast uppdaterad: 28 augusti 2014
Promemoria om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1252/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 28 August 2014
Senast uppdaterad: 28 augusti 2014
Västerås hamn – Underlag för kompletterande samråd. Hantering av muddermassor
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/950/10.1
Departement/Myndighet : Västerås stad
Besvarad datum: 25 August 2014
Senast uppdaterad: 25 augusti 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa