Regeringsuppdrag

SMHI får som expertmyndighet i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

2014

Uppdraget syftar till att ge ett aktuellt underlag för att kunna bedöma framstegen i arbetet med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar

2014

Uppdraget är att utarbeta underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla år