Regeringsuppdrag

SMHI får som expertmyndighet i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Vägledning för användande av klimatscenarier

2014

Enligt SMHs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI, i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram en vägledning för användandet av klimatscenarier.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

2014

Uppdraget syftar till att ge ett aktuellt underlag för att kunna bedöma framstegen i arbetet med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar

2014

Uppdraget är att utarbeta underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla år