Regeringsuppdrag

SMHI får som expertmyndighet i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Uppdrag om riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer

2017

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om klimatanpassning – Kunskapscentrum för klimatanpassning

2017

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till SMHI som projektledare för Hack for Sweden

2017

Regeringen beslutade 2016 att SMHI får medel, en delfinansiering av projektledarskap för myndighetssamverkan Hack for Sweden.

SMHI fick disponera 500 000 kronor under 2016 för att delfinansiera ett projektledarskap för Hack for Sweden. För 2017 får SMHI disponera 500 000 kronor.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla år