Menu
 

Aktuella upphandlingar

SMHIs upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk, exempelvis Lagen om Offentlig Upphandling, LOU 2007:1091. Samtliga SMHIs upphandlingar annonseras och administreras via upphandlingssystemet Visma TendSign. Information och dokumentation beträffande SMHIs aktuella upphandlingar hämtas genom att klicka på respektive upphandlingsrubrik nedan.

 
 
statistics logger