Pressmeddelanden från SMHI

Internationell samordning kring miljödata

KlimatMiljö

Representanter från cirka 80 nationer, 60 internationella organisationer och EU kommer att samlas på GEO:s toppmöte i Peking 3-5 november. Delegationerna förväntas anta en deklaration som poängterar vikten av att jordobservationssystemen samordnas, att informationsutbytet standardiseras och att man …

Senast uppdaterad:

Realtidsövervakning startar i Östersjön, Bottniska Viken och Västerhavet

OceanografiMiljö

Nu ökar SMHI och Finlands miljöcentral SYKE gemensamt övervakningen av miljötillståndet i Bottniska Viken, Östersjön och Kattegatt. Ett av TransAtlantics handelsfartyg som trafikerar haven nonstop har utrustats med en ”FerryBox”. Var 20:e sekund görs automatiska mätningar i vattnet och luften, och …

Senast uppdaterad:

Vindarna har inte ökat visar ny analys

ForskningMeteorologiKlimat

En ny analys vid SMHI visar att det inte har blivit blåsigare i Sverige under de senaste hundra åren. Vindklimatet är mycket varierande, men en svag trend tyder på en minskning av medelvind och potentiell vindenergi i norra landet.

Senast uppdaterad:

Väderprognoser hjälper Malmö stad att sänka uppvärmningskostnaderna

MeteorologiKlimatMiljö

Malmö stad har tecknat ett treårsavtal om SMHI Prognosstyrning i förskolor och skolor. Avtalet omfattar 14 fastigheter i Malmö stad om sammanlagt cirka 65000 kvadratmeter.

Senast uppdaterad:

Omfattande tester med SMHI Prognosstyrning vid Hyresbostäder i Norrköping

MeteorologiKlimatMiljö

Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder genomför omfattande tester med SMHI Prognosstyrning. Bolaget har med hjälp företaget ERAB installerat systemet i nio flerfamiljsfastigheter i Norrköping. - En relativt liten investering men vi hoppas på ett stort resultat, säger energisamordnare Bengt-Åke …

Senast uppdaterad:

Kalmarhem storsatsar på SMHI Prognosstyrning

MeteorologiKlimatMiljö

Bostadsbolaget Kalmarhem har beslutat sig för att satsa kraftfullt på SMHI Prognosstyrning. Bolaget ska med hjälp av företaget ERAB installera värmeregleringssystemet i två tredjedelar av sitt fastighetsbestånd i Kalmar. - Det här blir en viktig pusselbit i vårt arbete att förbättra komforten för …

Senast uppdaterad:

Världsledande klimatforskare samlas i Lund 4-8 maj

KlimatMiljö

De största centren för regionala klimatberäkningar världen över kommer att finnas representerade. Totalt deltar forskare från drygt 40 länder. Att åstadkomma geografiskt mer detaljerade klimatscenarier utpekades som ett viktigt område av IPCC i sin senaste utvärdering.

Senast uppdaterad:

Ny forskning för bättre luftkvalitet - Renare luft med färre dubbdäck

MeteorologiKlimatMiljö

Nya forskningsresultat från SMHI visar att mängden partiklar i luften minskar i tätorter om färre använder dubbdäck. I dag överskrids EU:s miljökrav när det gäller inandningsbara partiklar i luften i många svenska tätorter och det är svårt att nå de nationella miljömålen.

Senast uppdaterad:

Ledande forskare kring framtida klimatet

ForskningKlimatMiljö

En rad av världens ledande klimatforskare samlades i Norrköping under måndagen och tisdagen i samband med SMHIs vetenskapliga möte om klimatberäkningar.

Senast uppdaterad:

Ny dator beräknar turbulens och framtidens klimat

ForskningKlimatMiljö

Nu ökar möjligheterna att beräkna hur klimatet påverkas av mänskliga aktiviteter som transporter, kolkraftverk och industrier. Med den nya datorn, som idag invigs vid Stockholms universitet, kan forskarna öka antalet klimatsimuleringar och utöka dagens modeller för vårt framtida klimat. Nya …

Senast uppdaterad:

År

Månad

Kategorier