Pressmeddelanden från SMHI

Öppet API för SMHIs prognosdata

Nu finns en betaversion av öppet API för SMHIs prognosdata. Här finns åtkomst till prognosdata för vädret tio dygn framåt. Det är fritt tillgängligt för den som vill bygga en app på SMHIs öppna data.

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Så förändras klimatet – ny rapport från IPCC

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC presenterar snart en ny delrapport om klimatets förändring. Lanseringen sker i Stockholm den 27 september. Naturvårdsverket, SMHI och IPCC inbjuder till en pressträff där IPCC:s pressansvarige samt svenska klimatexperter, som bidragit till IPCC:s analys, …

Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprogram ökar kunskap om Östersjön

OceanografiMiljö

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om Östersjöns grundläggande jordsystemprocesser och svara på viktiga miljö- och klimatfrågor för regionen.

Senast uppdaterad:

”SMHIs data ska vara lätta för andra att återanvända”

Oceanografi

Nu kan SMHIs oceanografiska data, såsom våghöjd, salthalt och havsnivå, laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning. Senast januari 2014 kommer öppna data finnas även för meteorologi, hydrologi och klimatologi.

Senast uppdaterad:

SMHI lanserar virtuella mätmaster för snabbare projektering av vindkraft

SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger beslutsunderlag snabbare och effektivare vid projektering av vindkraftverk. I grunden ligger en unik modell för beräkning av vindförhållanden.

Senast uppdaterad:

SMHI får uppdrag från EU att förvarna om översvämningsrisker

Hydrologi

SMHI har tillsammans med de hydrologiska varningstjänsterna i Slovakien och Nederländerna fått ansvaret att förvarna om översvämningsrisker i de stora floderna i Europa. SMHI ska leda konsortiet.

Senast uppdaterad:

Nu säkras svensk miljö- och klimatforskning

ForskningKlimatMiljö

En ny tjänst gör det betydligt enklare att komma åt svenska forskningsdata inom miljö- och klimatområdet. ECDS är ett initiativ som syftar till att ytterligare stärka svensk forskning. ECDS drivs och utvecklas av SMHI på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Senast uppdaterad:

Samarbete blir startskott för framtidens väderprognoser i Norden

SMHI och det norska Meteorologisk institutt har ingått ett avtal där målet är gemensam produktion av väderprognoser. Samarbetet innebär att de båda ländernas institut tillsammans ska finansiera framtidens mer detaljerade prognosberäkningar för Norden.

Senast uppdaterad:

Danmark och Sverige gör gemensamt flygväder

Meteorologi

Från 2012 kommer SMHI och den danska motsvarigheten DMI att gemensamt leverera flygväder. Syftet är både effektivisering och bättre service.

Senast uppdaterad:

Efterlängtat framsteg för samordning av miljödata

KlimatMiljö

Idag samlades en rad ministrar och andra regeringsföreträdare vid GEO-toppmötet i Peking. En deklaration antogs om vilka steg som behöver tas för att samordna de globala system som samlar in och bearbetar miljödata. GEO står för Group on Earth Observations.

Senast uppdaterad:

År

Månad

Kategorier