SMHI har bäst arbetsvillkor

För tredje året i rad får SMHI motta utmärkelsen för bästa arbetsvillkoren. Mätningen Arbetsvillkorindex speglar arbetsvillkoren på en arbetsplats, t ex för att behålla och rekrytera personal.

Ett hundratal organisationer och företag deltar i Arbetsvillkorindex som genomförs av Nyckeltalsinstitutet. Institutets verksamhet bygger på en bred forskning, och bland annat utförs den årliga mätningen av arbetsvillkor.

Indexet ska spegla organisationens arbetsvillkor för att behålla och rekrytera medarbetare, för ett bra verksamhetsresultat och för ett mänskligare arbetsliv.

Mätningarna görs utifrån en mängd faktorer och utgår från statistik, t ex sjukfrånvaro, utvecklingsmöjligheter, personalomsättning, arbetstidsförhållanden, andel korttidsanställda, ekonomi, ålders- och könsfördelning.

- Vårt personalutvecklingsarbete är ett systematiskt och långsiktigt arbete. Att vi mottagit utmärkelsen för bästa arbetsvillkor tre år i rad är en bekräftelse på successiva förbättringar. Vi värnar särskilt om ett gott ledarskap och medarbetarnas egna ansvar och delaktighet, säger personalchef Lena Bengtsson Malmeblad.

Mer information om Arbetsvillkorindex på Nyckeltalsinstitutets webbplats

Mer information:

Lena Bengtsson Malmeblad, personalchef SMHI, 011-495 84 44
Lena.Bengtsson.Malmeblad@smhi.se

Eva-Lena Jonsson, informationschef SMHI, 011-495 83 14
eva-lena.jonsson@smhi.se