Omfattande tester med SMHI Prognosstyrning vid Hyresbostäder i Norrköping

Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder genomför omfattande tester med SMHI Prognosstyrning. Bolaget har med hjälp företaget ERAB installerat systemet i nio flerfamiljsfastigheter i Norrköping. - En relativt liten investering men vi hoppas på ett stort resultat, säger energisamordnare Bengt-Åke Engdahl.

De aktuella nio fastigheterna ska jämföras med liknande objekt, som inte har SMHI Prognosstyrning installerat, för att utvärdera tekniken.

Prognosstyrningen bygger på särskilda väderprognoser och styrdata som tar hänsyn till kommande förändringar i väderleken och byggnadernas egenskaper. Uppvärmningen kan därigenom styras bättre och bli mera effektiv. Fastighetsägaren sparar energi och inomhustemperaturen blir dessutom jämnare och mera behaglig.

Tufft mål

Hyresbostäder har satt ett ambitiöst miljö- och energimål för framtiden. Fram till 2013 ska användningen av energi i bolagets fastigheter minskas med 30 procent och till år 2030 med 50 procent. Allt jämfört med år 2005.

- Det handlar om en mängd olika åtgärder som behöver göras för att nå vårt mål, säger Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder. Vi måste börja ändra våra vanor och vårt beteende, både om du är hyresgäst eller om du jobbar med fastigheter. Det handlar om att sprida kunskap, men också om att ?skruva och justera? de energisystem vi har, samt att fortsätta med tekniska installationer, t ex med hjälp av SMHI.

- Vi måste också jobba vidare med andra energieffektiviseringar, säger Bengt-Åke Engdahl som hoppas mycket på samarbetet med SMHI.

- Vi har en stor del av vår forskning och utveckling placerad i Norrköping och planerar tillsammans med Hyresbostäder att installera särskild teknisk utrustning i några av försöksfastigheterna, säger Torbjörn Grönbergs, produktansvarig vid SMHI. Det kommer att bidra med unik information till forsknings- och utvecklingsavdelningen.

Mer information

Torbjörn Grönbergs SMHI, tel 031-751 89 66, Manni Thofte, ERAB tel 08-774 88 00, Lars Löfgren, Hyresbostäder 011-21 15 95 och Bengt-Åke Engdahl, Hyresbostäder 011-21 15 66.

Om SMHI

SMHI är en myndighet under miljödepartementet. SMHI erbjuder kundanpassade produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för olika verksamheter. Allmänna prognoser och varningar, branschinriktade tjänster, simuleringar och analyser, statistik, klimatstudier och forskningsuppdrag är några exempel.

SMHIs uppgift är att bedriva tre typer av verksamhet: anslagsfinansierad verksamhet, uppdrag från andra myndigheter och affärsverksamhet på kommersiella villkor. Huvudkontoret ligger i Norrköping.