Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Välkommen till seminarium i Almedalen på temat ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?” Seminariet handlar om vilka konsekvenser omvärldsförändringar får för oss i Sverige, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, smittspridning eller säkerhetspolitik.

Välkommen till seminarium i Almedalen på temat ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?” Seminariet handlar om vilka konsekvenser omvärldsförändringar får för oss i Sverige, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, smittspridning eller säkerhetspolitik.

Många länder världen över drabbas hårt när klimatet förändras. Men vilka konsekvenser får dessa omvärldsförändringar för oss i Sverige? Och hur kan vi möta dessa effekter? Det kommer att belysas under ett halvdagsseminarium i Almedalen.

Klimatexperter från SMHI sammanfattar aktuellt kunskapsläge, och myndighetsrepresentanter berättar om dagens anpassningsarbete i Sverige. En rad föreläsare tar upp omvärldseffekter av klimatförändringar och konsekvenser för Sverige samt diskuterar hur väl förberett Sverige är på att hantera risker orsakade av klimatförändringar.

Seminariet arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samarbete med myndighetsnätverket för Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen samlar en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med femton myndigheter.

Tid: tisdag 1 juli kl. 9 - 12
Plats: Länsstyrelsens trädgård, ingång från Korsgatan, centrala Visby.

Kontaktpersoner      

Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, asa.sjostrom@smhi.se, 011-495 8218

Från vecka 26: Ingrid Gudmundsson, kommunikatör, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, ingrid.gudmundsson@smhi.se, 011-495 8141