Framtida klimatet i fokus på Tylösandsvecka

Vad händer med klimatet och hur kan Sverige komma att påverkas av ett ändrat klimat? Det kommer att belysas av SMHIs klimatforskare vid ett seminarium den 31 maj under politikerveckan i Tylösand.

De allra flesta samhällssektorer berörs i hög grad av klimatförändringen. Det pågår redan nu stora ansträngningar både för att försöka minska effekterna av klimatförändringen men också för att åstadkomma nödvändiga anpassningar av olika verksamheter. En del kommuner har kommit långt i detta arbete medan andra precis står i startgroparna.

SMHI anordnar en seminariedag på temat "Framtidens klimat - åtgärder och anpassningar" under politikerveckan i Tylösand. Detta forum ger deltagare från olika sektorer en lägesrapport och möjlighet att ställa frågor om vilka åtgärder som bör vidtas redan i dagsläget och på sikt.

Under dagen kommer också försäkringsbranschen att berätta om sin syn på klimatfrågan och diskutera den komplexa ansvarsfrågan. Tom Hedlund, huvudsekreterare i Sveriges klimat- och sårbarhetsutredning, talar om hur sårbart Sverige egentligen är. Kommunalrådet Kia Andreasson och planeringsledare Jakob Rydén i Göteborgs stad, redogör för den nyligen slutförda lokala klimat- och sårbarhetsutredningen och förberedelserna för förändringar av den fysiska planeringen för hela Göteborgs stad.

SMHIs seminarium torsdagen den 31 maj kommer att hållas på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.

Mer information om Tylösandsveckan:

www.rfss.se

För ytterligare information:

Sture Ring, marknadschef inom SMHI, 011-495 81 95
sture.ring@smhi.se

Helen Ivars, marknadsansvarig inom SMHI, 070.753 10 29 helen.ivars@smhi.se