Europas väderinstitut samlar vädervarningar

En rad meteorologiska institut startar nu i samarbete Meteoalarm - aktuella vädervarningar för Europa, samlade på en och samma webbtjänst.

Vårt moderna samhälle är sårbart för extrema väderhändelser och därför är behovet av väderinformation stort. Under senare år har prognoser och varningar förbättrats avsevärt tack vare ökad kunskap inom meteorologi och datorteknik.

På Världsmeteorologiska dagen den 23 mars är det premiär för Meteoalarm. Den nya internettjänsten ger varningar för allvarliga vädersituationer över Europa. Varningstjänsten har kommit till genom ett omfattande samarbete mellan de europeiska väderinstituten.

- Aktuella vädervarningar finns nu samlade med en internationell symbolstandard. Resenären kan exempelvis enkelt få reda på om det är risk för allvarliga väderstörningar, säger meteorolog Bengt Lindström.

Meteoalarm visar varningar för en rad vädertyper som kan ge störningar eller orsaka skador och olyckor, t ex kraftiga regn, åska, storm, värmeböljor, snöoväder och laviner. Olika färger indikerar hur allvarlig situationen förväntas bli två dygn framåt i tiden.

Webbsidan är lätt att använda med universella vädersymboler och besökaren kan klicka sig vidare för mer lokala varningar. Man kan också via en länk nå respektive lands nationella varningssidor.

Den nya varningssidan är utvecklad som en gemensam europeisk tjänst, grundat på de varningar som respektive nationell vädertjänst utfärdar.

Däremot innehåller inte Meteoalarm alla varningar som SMHI utfärdar för Sverige. SMHIs egna varningar omfattar även hydrologiska varningar och varningar över havsområden. För att ta del av varningar för Sverige rekommenderas alltid ett besök på varningssidan här på SMHIs egen hemsida.

Adressen till Meteoalarm:

meteoalarm.eu

För mer information:

Bengt Lindström, meteorolog SMHI, 011-495 80 62
bengt.lindstrom@smhi.se
Ilmar Karro, meteorolog SMHI, 011-495 84 16
ilmar.karro@smhi.se