Ledning

Kontakta via e-post? Använd fornamn.efternamn@smhi.se

Porträttbild Håkan Wirtén

Håkan Wirtén, Generaldirektör
Tel: +46 11 495 80 00

Porträttbild Bodil Aarhus Andrae

Bodil Aarhus Andrae, Chef Samhälle och säkerhet,
ställföreträdande generaldirektör
Tel: +46 11 495 81 36
 

Porträttbild Susanne Karlsson

Susanne Karlsson, Tillförordnad chef Affärsverksamhet
Tel: +46 11 495 83 10
 

Porträttbild Helen Andersson

Helén Andersson,  Chef Forskningsavdelningen
Tel: +46 11 495 86 31
 

Porträttbild Marie Heiborn

Marie Hallman, Ekonomichef
Tel: +46 11 495 85 40
 

Porträttbild Annika Thunell

Annika Thunell, Chef IT
Tel: +46 11 495 81 02
 

Porträttbild Lena Bengtsson Malmeblad

Lena Bengtsson Malmeblad, Personalchef
Tel: +46 11 495 84 44
 

Porträttbild Eva-Lena Jonsson

Eva-Lena Jonsson, Kommunikationschef
Tel: +46 11 495 83 14
 

Porträttbild Elin Fridahl

Elin Fridahl, Verksamhetssamordnare
Tel: +46 11 495 87 15